Produkter

Neste MY Renewable Diesel™ (HVO)

Drivenature

Neste MY Renewable Diesel™ är en helt förnybar diesel som vi har utvecklat för att bidra till att minska klimatpåverkan från transporterna.

Nestes patentskyddade NEXBTL-teknologi omvandlar genom vätebehandling vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter till ett bränsle i premiumkvalitet som klassificeras som hydrerad vegetabilisk olja (HVO). "Den förnybara HVO-diesel som Neste säljer på den svenska marknaden baseras sedan flera år i huvudsak på avfall och restprodukter.

Nestes HVO har flera fördelar jämfört med fossil diesel, både när det gäller motorprestanda och miljöpåverkan. I korthet erbjuder Nestes förnybara diesel:

  • Överlägsen prestanda
  • Tillförlitlig, enkel drift
  • Upp till 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser
  • Förbättrad luftkvalitet

Läs artikeln "Nestes förnybara diesel minskar utsläppen" -  enkelt sätt att minska koldioxidavtryck

För fordonsflottor

De låga utsläppsnivåerna från Nestes HVO är en stor fördel för användning i fordonsflottor. Genom att byta till förnybar diesel kan fordonen bidra till att förbättra den lokala luftkvaliteten, vilket gör den till ett utmärkt alternativ för exempelvis stadsbussar. Eftersom HVO har samma kemiska sammansättning som fossil diesel krävs inga ytterligare investeringar eller modifieringar av fordonsflottan. Dessutom kan HVO bidra till lägre underhållskostnader.

För distributörer

Nestes förnybara diesel är inte bara kompatibel med befintliga dieselmotorer, utan även med befintlig infrastruktur för distribution, från raffinaderiet till den lokala tankstationen och slutkunden. 

HVO för låginblandning i MK1 diesel - Vid låginblandning begränsas mängden HVO av att MK1- -blandningen måste klara kravet på densitet, som enligt specifikationen är på minimum 800 kg/m3. Densiteten för HVO är 0,78, vilket gör att andelen  HVO i blandningen (MK1 och HVO) kan variera mellan 30-40 procent. Vanligtvis blandas även 5 procent RME i låginblandningen, vilket gör att det går att nå en förnybar andel i låginblandningen på 35-45 procent. Många oljebolag erbjuder den blandningen idag.

HVO som rent bränsle uppfyller EN15940 som är standarden för parafiniska bränslen som godkändes 2016. De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, som exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av ren HVO i sina motorer. Kontakta din fordonsleverantör om du vill veta om du kan köra på ren HVO med fortsatta garantier.

Läs mer: Vi testar framtidens bränsle - Nestes motorlaboratorium