Hållbarhet

Avfall och restprodukter som råvara

Den förnybara HVO-diesel som Neste säljer på den svenska marknaden baseras sedan flera år helt på avfall och restprodukter.

Nestes patentskyddade NEXBTL-teknologi gör att nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas i produktionen av förnybar diesel och andra förnybara produkter. Vi söker ständigt efter nya möjligheter att bredda vår råvarubas ytterligare. Läs mer om vår forskning på vår globala hemsida.

På senare år har vi fokuserat på att öka mängden avfall och restprodukter som råvara och i vår globala portfölj utgör avfall och restprodukter omkring 75 procent av råvarorna. Det är tillräckligt för att driva 2 miljoner bilar per år och gör oss till den största biodrivmedelsaktören när det gäller att bidra till en global cirkulär ekonomi.

En bred råvarubas ger oss flexibilitet för att möta efterfrågan på olika marknader och från olika kunder. Och oavsett vilka råvaror som använts är det färdiga drivmedlet alltid av samma premiumkvalitet. Neste tillåter bara hållbart producerade förnybara råvaror från noggrant utvalda producenter. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete på vår globala hemsida. 

Alla våra förnybara råvaror reducerar kraftigt drivmedlens växthusgasutsläpp. Den HVO som säljs i Sverige baseras på avfall och restprodukter som minskar utsläppen med 85-90 procent jämfört med fossil diesel. All vår HVO, oavsett från vilken råvara, minskar utsläppen med 40–90 procent.

Läs också: "Ge oss chansen att klara klimatmålen" - en debatt om klimatpåverkan

Avfall och restprodukter i Nestes råvaruportfölj

Animaliskt fett från matindustriavfall

Under många år har Neste använt avfall från matindustrins köttförädling för att producera våra förnybara produkter. Köttavfallet bearbetas till benmjöl och utsmält animaliefett i destruktionsanläggningar. Destruktionen sker genom upphettning för att eliminera patogener för att skydda människors och djurs hälsa. Förutom att producera biodrivmedel kan animaliskt fett till viss del användas i djurfoder, liksom i kemi- eller energiindustrin. Neste köper animaliskt fett på den globala marknaden.

Använd matolja

Använd matolja och matlagningsfett är primärt avfall från matindustrin och restauranger. Hittills har Neste raffinerat förnybara produkter från använd matolja (used cooking oil, UCO) från en nudelfabrik i Sydostasien.

Fiskfett från fiskindustrin

Neste började redan 2012 använda fiskfettsavfall för produktion av förnybar diesel. Fiskfettsavfallet separeras från fiskrenset av pangasiusfiskar efter att de delar som passar som livsmedel har tagits om hand vid fiskberedningsanläggningar. Pangasiusfiskar odlas främst i Sydostasien. Fiskfett kan även användas till foder.

Restprodukter från matoljeproduktion (PFAD)

Rester från produktion av vegetabiliska oljor i livsmedelsindustrin passar utmärkt som råvara för förnybara drivmedel. Vid produktion av exempelvis palmolja uppstår oätliga fettsyror som måste avlägsnas för att oljan ska kunna användas som livsmedel. Denna restprodukt kallas Palm Fatty Acid Destillate (PFAD) och används bland annat till att producera tvålar och ljus. Fettsyror kan även användas till djurfoder, medan Neste raffinerar dem till förnybara drivmedelsprodukter.

Teknisk majsolja

Teknisk majsolja (Technical Corn Oil, TCO), som vi har använt sedan 2013, är en processrest från produktion av etanol, då även djurfoder produceras. Lågiblandning av etanol i bensin har samtidigt ökat tillgången till TCO för produktion av förnybar diesel. 
Uppkomsten av TCO är relativt liten och restprodukten lämpar sig inte som livsmedel. TCO är billigare än den majsolja som produceras för mänsklig konsumtion. TCO används främst som råvara i den oleokemiska industrin och som en tillsats till djurfoder. Vi köper vår TCO från USA.

Läs mer:
Nestes förnybara bränslen minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton 2017