De främsta fördelarna med Neste MY Förnybart Flygbränsle™

Neste MY Förnybart Flygbränsle™ (tidigare kallat Sustainable Aviation Fuel) är ett smidigt sätt att sänka utsläppen av växthusgaser och öka andelen förnybar energi inom flyget. 

100 procent förnybart och hållbart flygbränsle 

Bränslet produceras från en flexibel blandning av förnybara råmaterial till exempel överskottsfett och använda vegetabiliska oljor, vilka klassificeras som hydrerade estrar och fettsyror (HEFA).

Mindre miljöavtryck

Neste MY Förnybart Flygbränsle™ ger inte bara av stora minskningar av utsläppen från avgasrör utan även minskningar av utsläppen av växthusgaser på upp till 80 procent. Utsläppen av skadliga partiklar av svaveloxid och kväveoxid minskar. Dessutom är förbränningen ren, det vill säga utan svavel, syre och aromatiska föreningar.

Lättanvänt och 100 procent utbytbart

Neste MY Förnybart Flygbränsle™ är fullständigt kompatibelt med befintlig flygmotorteknik och infrastruktur för bränsledistribution när det blandas med fossilt flygbränsle. Inga ytterligare investeringar eller modifieringar är därför nödvändiga. I ren form är bränslet godkänt som ASTM (D7566). Vid blandning med konventionellt fossilt flygbränsle upp till maxnivån 50 procent certifieras bränslet om som D1655.

Överlägsen prestanda i kallt väder

Neste MY Förnybart Flygbränsle™ har en fryspunkt på –47 °C och därunder, och är därför lämpad för användning under extrem kyla.

Hög prestanda

Det höga cetantalet på 75 och däröver säkerställer en effektiv och ren förbränning med Neste MY Förnybart Flygbränsle™. Det har högre energiinnehåll än konventionellt fossilt flygbränsle.

Utmärkta lagringsegenskaper

Neste MY Förnybart Flygbränsle™ kan lagras under längre tidsperioder utan kvalitetsförlust eller ansamling av vatten.

Rent kolväte

Den kemiska sammansättningen för Neste MY Förnybart Flygbränsle™ är likvärdig med konventionellt fossilt flygbränsle enligt ASTM D1655.

Luktlöst

Neste MY Förnybart Flygbränsle™ är fritt från svavel, syre och aromatiska föreningar.

Pratik Chandhoke
"Diversifierade råvaror är nyckeln till att hålla priset nere och ändå tillverka en hållbar produkt. Därför investerar Neste stort i arbetet med att finna nya förnybara råvaror."
Pratik Chandhoke, Technical Services Manager, Neste Aviation Solutions