Frågor och svar om biojet

1. Vad är Neste MY Förnybart flygbränsle?

Neste MY Förnybart flygbränsle är ett högkvalitativt bränsle för flyg, som minskar växthusutsläppen med upp till 80 procent jämfört med fossila flygbränslen.100 procent av råvarorna kommer från avfalls- och restprodukter.Alla råvaror som används i Nestes förnybara flygbränsle är certifierade. 

 

2. Vilka hållbarhetscertifieringar används för de råvaror som används i vårt förnybara flygbränsle?

Neste är ackrediterade till ISCC EU och ISCC plus när det gäller våra råvaror som används till vårt förnybara flygbränsle. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) är ett välkänt, transparent och pålitligt verktyg för certifiering av biodrivmedel och bioenergi. https://www.iscc-system.org/

 

3. Vilka råvaror används idag för tillverkning av Neste MY Förnybart flygbränsle?

Idag kan vi använda mer än tio olika förnybara råmaterial i våra raffinaderier. Tack vare vår egen NEXBTL-teknik kan vi använda nästan alla slags avfall med fett eller vegetabilisk olja för att producera förnybara produkter. När vi tillverkar flygbränsle använder vi en rad olika certifierade avfalls- och restprodukter, såsom använd matolja och slakteriavfall.

 

4. Använder ni palmolja i er produktion av Neste MY Förnybart flygbränsle?

Nej. Vi har på global nivå valt att exkludera palm som råvara i vår förnybart flygbränsle då det pågår en debatt kring produkten där kunderna därmed inte efterfrågar råvaran. Neste ser dessutom rest- och avfallsprodukter som vägen framåt för biodrivmedel.

 

5. Hur kan ni vara säkra på att det inte är någon palmolja i er produktion av förnybart flygbränsle?

I vår produktion av Neste MY Förnybart flygbränsle använder vi inte palmolja. Idag sker vår produktion av förnybart flygbränsle i Borgå, Finland, där palmolja inte används som råvara.

 

6. Använder ni PFAD i er produktion av Neste MY Förnybart flygbränsle?

Utifrån rådande lagstiftning i Sverige, där volymerna av certifierad PFAD är mycket små, och utifrån kundens önskemål så använder Neste idag inte PFAD i vår produktion av förnybart flygbränsle.

 

Däremot använder Neste PFAD för vägtransporter men i samband med omklassificeringen i Sverige som trädde i kraft den 1 juli 2019 har volymerna kraftigt gått ner i samband med att råvaran behöver vara spårbar ända till plantage. Den har i Sverige istället ersatts av framför allt slakteriavfall och i viss mån använd matolja.

 

7. Vad har ni för produktionskapacitet gällande förnybart flygbränsle idag

Kapaciteten för produktionen av vårt förnybara flygbränsle är för närvarande upp till 100 000 ton per år. Vi investerar 1,4 miljarder för att utöka kapaciteten, vilket gör att vi kommer kunna producera över 1 miljon ton förnybart flygbränsle årligen från 2022. Det är att jämföra med att SAS på ett år använder 1 400 000 ton fossilt flygbränsle.

 

8. Var producerar Neste sin förnybart flygbränsle?

Nestes Förnybart flygbränsle produceras i dagsläget i Borgå, Finland. Vi arbetar sedan tillsammans med våra partner för den sista delen av processen (fraktionering/destillering). I Europa skickas det senare till Gent, Belgien för inblandning i fossilt flygbränsle för transport till kunderna.

 

9. Varför är Nestes förnybara flygbränsle dyrare än vanligt flygbränsle?

Det finns flera faktorer som påverkar att förnybart flygbränsle är tre-fyra gånger dyrare än fossilt flygbränsle. Dels är produktionen av förnybart flygbränsle fortfarande i ett tidigt skede där volymerna är små och kostnaden fortfarande hög när uppskalning ännu inte skett samt att kostnaden för produktion och råvaran som används till fossilt flygbränsle är lägre än för råvaran och produktion för den förnybara flygbränslet.

 

10. Används Nestes biojet på den svenska marknaden?

Genom ett samarbete med Air BP används Neste MY Förnybart flygbränsle på den svenska marknaden. I Sverige finns det ett stort intresse för att minska utsläppen inom flyget och genom samarbetet med Air BP har Neste möjlighet att erbjuda ett långsiktigt åtagande för att leverera hållbart flygbränsle till utvalda flygplatser och bolag i Sverige. Ett sådant bolag är BRA flyg, som är ett regionalt flygbolag i Sverige.

 

11. Används Neste MY Förnybart flygbränsle av några flygbolag idag?

Neste MY Förnybart flygbränsle används bland annat av Lufthansa för flyg från Frankfurt, av KLM för flyg från Amsterdam samt från mitten av 2020 också av JetBlue med flyg från San Fransisco.

 

12. Vad är den så kallade “Perfect Flight”?

“The Perfect Flight” är ett samarbete mellan BRA, flygplanstillverkaren ATR, leverantörerna av biobränsle Air BP och Neste samt Halmstad City Airport och Bromma Stockholm Airport och rör en flygning som gjordes våren 2019 mellan Halmstad och Bromma. https://www.flygbra.se/hallbarhet/the-perfect-flight/

 

Med 50 procent biobränsle i tanken, en optimerad flyghöjd, en långsammare inflygning, rakast möjliga flygväg och det faktum att ATR 72 redan är ett bränslesnålt flygplan, så lyckades BRA Flyg minska de fossila utsläppen av CO2e med hela 46 procent jämfört med samma flygresa med fossilt bränsle.

 

13. Kan man flyga på 100 procent Förnybart flygbränsle?

Tyvärr går det inte idag eftersom den globala jet specifikationen, ASTM 91-91, endast tillåter max 50 procent förnybart flygbränsle i kommersiella flyg. Detta för att högre inblandning inte har testats av alla motortillverkare, något som är en lång process. 100 procent förnybart flygbränsle har använts av en rad militärflyg, såsom JAS 39 Gripen, eftersom de inte behöver hålla sig till de internationella specifikationerna. Där har testerna klart visat att det går att använda 100 procent förnybart flygbränsle. https://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/JAS-39-genomfor...

 

14. Hur säkerställer Neste kvaliteten på Neste MY Förnybar flygbränsle?

Neste och andra producenter av förnybart flygbränsle har ålagts ett ansvar för att produkten håller ASTM D-7566 standard och att den slutliga produkten inblandad med fossilt håller Jet A1 defence standard 91 091.

 

15. Finns det några risker att flyga med förnybart flygbränsle?

Det har gjorts många testflygningar med förnybart flygbränsle och det har inte påträffats några problem. Eftersom förnybart flygbränsle liknar vanligt fossilt jet på molekylnivå, så har den samma egenskaper som vanligt jetbränsle och kan därför också användas i motorer utan att behöva göra några modifieringar.

 

16. Kan man säkerställa att man får Neste Förnybara flygbränsle när man köper sin flygbiljett?

Nej, flygbolag kan välja olika leverantörer av förnybart flygbränsle. För att vara säker bör man därför kontakta flygbolaget direkt.

 

17. Hur ser Neste på den politiska utvecklingen kring hållbart flyg?

Neste tycker att det är bra att Sverige, tillsammans med Norge, tar på sig ledartröjan när det gäller utvecklingen av hållbart flyg. De mandat som Norge inför i år (2020) kring inblandning av biodrivmedel, och som Sverige planerar att införa nästa år (2021), https://www.regeringen.se/493238/contentassets/6d591e58fd9b4cad8171af2cd..., är viktiga för att minska utsläppen av flyget. Biodrivmedel är ett verktyg som kan användas här och nu men då kostnaden för produktion av hållbart flygbränsle är högre än för fossila flygbränslen behöver en ökad användning stimuleras. Neste ser gärna att förutom införande av mandat också styra skatter och avgifter inom flyget för en ökad inblandning av biodrivmedel.

 

18. Hur ser Neste på utvecklingen av förnybart flygbränsle i andra länder?

Neste ser väldigt positivt på utvecklingen där Norge redan introducerat en obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle och där Sverige mycket troligt kommer införa ett liknande system 2021. Finland har med detta i sitt regeringsprogram och Danmark har uttalat mål om att minska utsläppen med 70 procent till 2030.

 

I övriga Europa har Nederländerna uttalat ambitiösa mål för att minska växthusgaserna inom flyget samt att Frankrike och Spanien tittar på att införa en obligatorisk inblandning på 2 procent förnybart flygbränsle år 2025.