Från innovativ teknik till fullskalig produktion av hållbara flygbränslen

Lång erfarenhet av förnybart

Neste har lång erfarenhet av att utveckla förnybara produkter. Utvecklingen inleddes redan 1996, när företagets första patentansökan avseende Nestes produktionsteknik för förnybar diesel, NEXBTL, lämnades in. Nestes första patentansökan avseende förnybart flygbränsle gjordes 2008 och redan för två år sedan godkändes det för kommersiellt bruk. Idag är Neste världens ledande producent av förnybar diesel. 

Kommersiellt testat

Världens första kommersiella flygning med Neste MY Förnybart Flygbränsle™ gjordes 2011. Lufthansa och Neste testade bränslet under 1 187 reguljära flygningar mellan Frankfurt och Hamburg samt även under en långflygning mellan Frankfurt och Washington D.C. 2012. Bränslekvalitet, flygplanets prestanda, motorstatus och förvaringsegenskaper undersöktes systematiskt under flygningarna, både av flygplanets pilot och kabinpersonal och av underhållspersonal på marken.

Utmärkta motorprestanda

Ett test från Lufthansa visade att Neste MY Förnybart Flygbränsle™ minskade koldioxidutsläppen med totalt 1 500 ton för de undersökta flygningarna och att den totala bränsleförbrukningen var 1 procent lägre jämfört med när fossilt flygbränsle används. Såväl flygplan som motorer fungerade utmärkt och förbränningskammare, turbiner och motorernas bränslesystem var i perfekt skick både medan provflygningarna pågick och efteråt. Flygplanets bränsletankar visade inga tecken på skador eller korrosion, och bränslet höll mycket hög kvalitet även efter längre lagring.

Oslo Airport först i världen med att erbjuda Nestes förnybara flygbränsle

Oslo Airport Gardermoen är den första flygplatsen i världen som erbjuder förnybart flygbränsle raffinerat av Neste vid tankning av flygplan. Lufthansa, SAS och KLM har redan tillkännagett att de kommer att tanka sina plan med flygbränsle med en andel förnybart i Oslo. Nestes förnybara flygbränsle raffineras i Borgå och det uppfyller de strikta kvalitetskrav som ställs på flygbränsle. Bränslet transporteras till Oslo som en 50-procentig blandning med fossilt flygbränsle och distributionen sker via flygplatsens befintliga distributionssystem.

Joachim Buse
"Den första kommersiella och mer långvariga användningen av biobränsle på över 1 000 flygningar i rad visade att Nestes förnybara flygbränsle framställt med NExBTL är redo att användas i reguljär flygtrafik."
Joachim Buse, Vice President, Biofuel at Lufthansa