För att kunna producera Nestes diesel för hållbara transporter krävs en mycket medveten process.

Hållbarhet hela vägen

Vi började ställa om vår produktion mot fossilfritt redan för 20 år sedan, och är nu världens största producent av fossilfri diesel. Dieseln heter Neste MY Förnybar Diesel™  och många som redan använder den känner den som HVO100.

För att kunna producera vår diesel för hållbara transporter krävs en mycket medveten process.

Vi använder bara hållbart producerade förnybara råmaterial från noggrant utvalda partners. Idag kan vi använda nästan vilken vegetabilisk olja eller vilket avfallsfett som helst i produktionen av förnybara produkter. De senaste åren har vi både breddat vår råvarubas och ökat andelen avfall och restprodukter i vår totala användning av förnybara råmaterial.

Nästan 80 % av våra råmaterial är avfall och restprodukter som framställts i industriprocesser, till exempel animaliska fettrester eller fria fettsyror, som är en restprodukt från vegetabilisk oljeproduktion.

Att känna till ursprunget hos våra förnybara produkter är ett grundkrav som vi inte kompromissar med. Oberoende experter bekräftar varje år att alla strikta hållbarhetskrav för förnybara produkter följs. Först då känner vi oss trygga med att kunna leverera ett förstklassigt bränsle för hållbara transporter

Det unika med Nestes teknologi