You are here

Tjänsteleverantörer och andra intressenter

Tjänsteleverantörer

Neste samlar in och lagrar information om de tjänsteleverantörer som arbetar åt oss. Vi samlar in namn- och kontaktinformation, befattning, företag, startdatum och annan affärsrelaterad information.

Om tjänstekontrakt involverar specifika färdigheter eller certifieringar samlar Neste in information om företagets referenser, resuméer, specialkunskaper och kompetenser. Arbetstimmar samlas in på företagsnivå, men kan ibland skickas till Neste på individuell nivå beroende på kontraktet.

Vi lagrar informationen så länge den aktuella relationen varar. Därefter lagras kontaktinformationen för eventuella framtida kontakter. Resuméer och andra intyg om specifika färdigheter eller kompetenser lagras för interna revisioner. Det är endast nyckelanvändare som har åtkomst till den här informationen.

Vi behöver även lagra en del information i bokföringssyfte eller för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter. Vi går igenom våra databaser för att hålla dem uppdaterade och undvika att lagra gammal eller felaktig information.

Andra viktiga intressenter

Vi sparar namn och kontaktinformation för personer som bedöms vara viktiga för Nestes affärer, till exempel personer med politiskt inflytande. Vi går igenom våra databaser för att hålla dem uppdaterade och undvika att lagra gammal eller felaktig information.