Fossilfria lösningar

Nestes lösning för bioplaster

Omdefinierar framtiden för plaster

Neste Bioplastics Solution är ett koncept som vi har utvecklat för att producera förnybara plaster. Konsumentbehovet av förnybara lösningar inom det här området är stort. Biobaserade plaster som är producerade från Nestes förnybara kolväten är identiska med fossila plaster och fullt kompatibla med alla infrastrukturer för produktion och återvinning. Det är ett ”drop in”-alternativ (ingen anpassning behövs) till konventionella plaster i all användning som kräver slitstarka, återanvändbara och återvinningsbara högkvalitativa plaster.

Konsumenter kommer kunna använda plastföremålen och förpackningarna precis som de är vana vid, och slutligen återvinna med gott samvete, medvetna om att deras användning inte har drivit på klimatförändringarna.

Plaster finns överallt

Behovet av plast förväntas öka fyrfaldigt till 2050, i takt med att jordens välstånd växer och behovet av plaster ökar. Plastföremål måste därför produceras och designas på ett helt nytt sätt, så att konsumtionen av naturresurser och energiförbrukningen minimeras och återvinningen blir effektiv.

Bioplaster som Kolsänkor

Förnybara plaster eller förnybara polymerer tillverkad av råmaterial från avfall och restprodukter binder en betydande mängd atmosfärisk koldioxid, vilket gör dem till effektiva kolsänkor, särskilt i produkter med lång livslängd.

Även engångsprodukter, till exempel förpackningar, minskar GWP-värdet (Global Warming Potential, s.k. växthuspotential) jämfört med fossila plaster tack vare det förnybara ursprunget. De kan återvinnas, och i slutet av sin livscykel köras till förbränning och förvandlas till förnybar energi när de inte längre kan användas någon annanstans.

En mängd användningsområden väntar på att bli förverkligade

De nya “drop in”-bioplasterna kan produceras på konventionella sätt, genom ångkrackning av förnybara kolväten, som är producerade med Nestes patentskyddade NEXBTL-teknologi. Användningsområdena för sådana polymerer är oändliga, och i praktiken vilken polymer som helst kan tillverkas från förnybart material.

Bioplaster producerade från förnybara kolväten kan bland annat användas för att tillverka bildelar, förpackningar, konsumtionsvaror och elektronik; för att nämna några exempel.

Hållbara val

Vi måste alla anstränga oss för att minska vår påverkan på vår planet. Ansvarsfulla konsumentvarumärken vill erbjuda sina kunder hållbara lösningar baserade på råmaterial som är hållbart producerade, spårbara och certifierade. Genom att vara miljömässigt och socialt medvetna som konsumenter och kräva mer hållbara alternativ leds utvecklingen i rätt riktning.

Tillsammans förändrar vi plastmarknaden

Nestes lösning för bioplaster är baserad på partnerskap med stora plastanvändare och företags som producerar plaster. Med vår nya lösning för hållbara plaster är vårt mål inget mindre än att revolutionera plastmarknaden.

Den nya plastekonomin, nytänkande för plastens framtid

Plastproduktionen har vuxit 20-faldigt mellan 1964 och 2014 och den förväntas dubbleras under den kommande 20 års-perioden. 2050 kommer plastsektorn stå för 20% av den totala oljekonsumtionen och 15% av den globala årliga kol-budgeten.

Om inga åtgärder görs förväntas det vid 2050 att finns mer plast än fisk i haven (viktmässigt). Rapporten “The New Plastics Economy, Rethinking the Future of Plastics”, av Ellen MacArthur Foundation rapporterar mycket intressant om en cirkulär plastekonomi där plastavfall återanvänds som råvara.

Rekommenderad läsning

Inget förändras – förutom hållbarheten (eng)