Hållbarhet

Hållbarhet är hjärtat av vårt företag

Världens globala energibehov ökar, samtidigt som vi kämpar med att möta klimatförändringarna. Hur ska vi få energin att räcka till – utan att förstöra vår planet för kommande generationer? Vi behöver arbeta långsiktigt och hållbart för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför.

Energisektorn står inför omfattande förändringar. Globala åtaganden för att nå uppsatta hållbarhetsmål kräver stora ansträngningar för att minska utsläppen. Användningen av fossila råmaterial som kol, olja och gas måste minskas kraftigt – och förändringen måste ske snabbt.

 

Sustainable solutions

Mot ett fossilfritt Sverige

Sverige har mycket högt ställda mål för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn: 2030 ska utsläppen ha minskat med 70 %, och 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt. En ambition som vi på Neste välkomnar.

Vår strategi och Way Forward to 2030-program följer företagets syfte och vision: Att lämna en friskare planet till våra barn genom att skapa möjligheter att göra ansvarsfulla val varje dag. Hållbarhet är också integrerat i våra värderingar (eng) som vägleder oss i allt vi gör.

Vi är en av många aktörer på en global marknad, men vi är stora inom vårt område och vi känner ett ansvar att leda utvecklingen mot en hållbar värld. Hållbart tänkande styr hela vårt företag, i allt från vår omfattande forskning och utveckling till dagliga diskussioner i möten och fikarum och vi är mycket stolta över att rankas som nummer 2 i världen på CDP:s globala 100-lista över världens mest hållbara företag.

Nestes satsningar bidrar till hållbara samhällen

Nestes förnybara diesel som lanserades för 11 år sedan är en innovation som har minskat utsläppen av växthusgaser dramatiskt. Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar – eller alla bilar i Stockholms region – släpper ut under ett års tid. Idag är vi världens ledande tillverkare av biobränsle förnybara drivmedel för transportindustrin.

Förutom i den landburna transportsektorn satsar vi på flygindustrin. Människor vill både se världen och resa effektivt i jobbet, samtidigt som man vill göra gott för miljön. Här är förnybara flygbränslen en del av lösningen.

Vi fortsätter även utveckla biobaserade plaster, kemikalier och förnybara lösningsmedel tillsammans med våra kunder och partners. Vårt samarbete med Ikea är ett bra sådant exempel.

Till 2020 siktar vi på att 20 % av försäljningsvolymen för förnybara produkter ska komma från lösningar för användningsområden utöver vägtransporter, såsom biobaserade lösningsmedel, kemikalier och plaster samt flygbränsle.

Vi har investerat ungefär 1,5 miljarder euro för att kunna producera 2,6 miljoner ton förnybara bränslen årligen. Vår målsättning är att öka vår produktionskapacitet till 3 miljoner ton år 2020 och nå en tillverkning av 4 miljoner ton år 2022. En ökning som blir vårt effektiva bidrag för att bekämpa de globala klimatutsläppen.