Hållbarhet

Vi köper endast förnybart råmaterial som är hållbart producerat

Vi accepterar bara hållbart producerade förnybara råmaterial från noggrant utvalda partners. Vår försörjningskedja är baserad på vår policy och våra principer för hållbarhet. Hållbarhetsprinciper som går längre än vad lagen kräver och som lägger grunden för allt vi gör.

Supplier selection

Avfall och restprodukter utgör nästan 80 % av våra förnybara råmaterial

Vi kan använda nästan vilken vegetabilisk olja eller avfallsfett som helst i produktionen av förnybara produkter. De senaste åren har vi både breddat vår råvarubas och ökat andelen avfall och restprodukter i vår totala användning av förnybara råmaterial.

Nästan 80 % av våra råmaterial avfall och restprodukter som framställts i industriprocesser, exempelvis animaliska fettrester eller fria fettsyror, som är en restprodukt från vegetabilisk oljeproduktion.

Vi har även nått så långt att vi har kapaciteten att använda enbart avfall och restprodukter i vår produktion av förnybar diesel.