Hållbarhet

Inget prioriteras högre än säkerheten för människor

Vi tror att alla olyckor kan förebyggas och vi arbetar mot vår nollvision för olyckor. Vi investerar tiotals miljoner euro varje år i säkerhet och arbetar hela tiden för att förbättra vår säkerhet.

Mot vår nollvision genom förebyggande arbete

Det mest effektiva sättet att hantera säkerhetsrisker är att förutse olyckor innan de händer. Därför fokuserar vi på förebyggande säkerhetsarbete. Varje år genomför vi tiotusentals säkerhetsförebyggande åtgärder, som inspektionsrundor och säkerhetsdiskussioner.

 

Alla våra anställda förväntas följa våra fem livräddande regler för att förhindra allvarliga olyckor.

TRIF är en indikator på olyckor som har ägt rum    

Vi övervakar vår säkerhetsprestanda med hjälp av TRIF (Total Recordable Injury Frequency). Säkerhetsrapporteringen för vår personal omfattar raffinaderier, terminaler, kontor och drivmedelsförsäljare. Förutom för våra anställda så rapporteras säkerhetsdata även för våra tjänsteleverantörer, entreprenörer och transportföretag.