You are here

Framgångsrika företag är goda företag i grunden

Neste är ett stort företag som arbetar med produkter som gör världen lite bättre. Vi är övertygade om att ett företag som arbetar etiskt, respekterar mänskliga rättigheter och bryr sig om människor också blir ett framgångsrikt företag. Det vi gör påverkar samhället och vi känner ett ansvar att bidra.

Vår uppförandekod är fundamentet i allt vi gör. Du som vill läsa mer kan ladda ner den här. Du kan också läsa mer om vår syn på Nestes samhällsansvar i menyn här bredvid.