Hållbarhet

Vårt engagemang ger oss och andra framgång

Här är några exempel:

 

Handelsförbund

 • ABFA (Advanced Biofuels Association), fokuserar på att hjälpa USA att transformeras till en lågkoldioxid-ekonomi.

  • En Neste-representant i ledningen för organisationen.

 • AFM+E, Foreign Trade Association for Petroleum and Energy in Germany.  

 • ASFE (Alliance for Synthetic Fuels in Europe).

 • ASTM International (tidigare American Society for Testing and Materials).

 • BBE (Bundesverband Bioenergie e.V.), en paraplyorganisation för bioenergi i Tyskland.

 • Bioenergy Association of Finland, representerar intressena för bioenergisektorn I Finland.

  • Nestes representant är medlem i organisationens styrelse.

 • Canadian Renewable Fuels Association (CRFA), en organisation som främjar användningen av förnybara bränslen i trafiken.  

 • Chemical Industry Federation of Finland.

  • Nestes VD är vice ordförande I organisationen.

 • Cleantech Finland.

 • CLEEN (Cluster for Energy and Environment).

 • European Biodiesel Board (EBB).

 • European Committee of Standardization (CEN).

 • European Energy Forum (EEF), en organisation som främjar en öppen diskussion och utveckling i industrisektorn.

 • Finnish Petroleum and Biofuels Association.

  • Nestes representant är organisationens ordförande.

 • FuelsEurope (tidigare "Europia" eller European Petroleum Industry Association), representerar intressen för företag som utför raffinaderioperationer inom EU.  

  • Består också av Concawe, oljebolagens europeiska sammanslutning för miljö, hälsa och säkerhet inom oljeraffinering.

 • Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), en organisation som främjar säkerhet vid sjötransporter samt miljöansvar.

 • REA (Renewable Energy Association), representerar brittiska producenter av förnybar energi och främjar användningen av förnybar energi i Storbritannien.

 • Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI).

 • World Energy Council Finland, World Energy Council's (WEC) medlemsorganisation i Finland.

  • Nestes representant är vice ordförande i styrelsen.

Hållbar produktion och användning av råmaterial

 • International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), ofta anlitad organisation för standarder för förnybara bränslen.

 • Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), en organisation som främjar hållbar användning av biomassa och biomaterial.

 • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), en internationell organisation och ett certifieringssystem som främjar hållbar produktion och användning av palmolja.

 • Round Table on Responsible Soy (RTRS), en organisation som främjar ansvarsfull sojaproduktion.

 

Förutom att vara involverade i ett antal organisationer deltar Neste också i ett antal gemensamma initiativ varje år:  

 

Flyginitiativ

 • Aireg, ett flyginitiativ för förnybar energi i Tyskland (aireg e.V.).

 • Bioport Holland, ett initiativ i Nederländerna med syfte att främja användningen av förnybart producerade bränslen inom flyget.

 • European Advanced Biofuels Flightpath, med syfte att öka användningen av biobränslen i flyg till 2 miljoner t/a till 2020.

 • ITAKA (Initiative Towards Sustainable Kerosene for Aviation), med syfte att främja kommersialiseringen och användningen av förnybart flygbränsle i Europa.

 

Säkerhetsinitiativ

 • Neste är en av sponsorerna i ett gemensamt initiativ, "Turvallisuuden tekijät", som utvecklar systematiska sätt att förbättra personsäkerheten i företag.

 

Hållbarhets- och miljöinitiativ

 • CLC (Climate Leadership Council), vars syfte är att förbättra de finska företagens och forskningsorganisationernas konkurrenskraft och förmåga att bemöta klimatförändringar och bristen på naturtillgångar.

 • Climate Partners, ett samarbetsnätverk mellan Helsingfors stad och företag.

 • FIBS, Finland's ledande corporate responsibility-nätverk, även medlem av FIBS' Diversity Charter Finland.

 • Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation, ett samarbete vars mål är att göra storstadsområdet till ett globalt referensområde för intelligenta och ekologiskt hållbara lösningar.

 • Nordic Business Network on Human Rights, stöttat av the Danish Institute of Human Rights (DIHR).

 • Responsible Care, ett frivilligt initiativ av den globala kemiska industrin med syfte att stötta hållbar utveckling inom området.

 • Sustainable Use of Natural Resources Advisory Board vid Technical Research Centre of Finland (VTT).

 • FN:s Global Compact.