Hållbarhet

Ett gott företag måste alltid stå upp för mänskliga rättigheter

Neste respekterar mänskliga rättigheter och kräver detsamma från alla våra partners. Vi tar entydigt ställning mot trakasserier, diskriminering, barnarbete, tvångsarbetskraft och alla former av utnyttjande: det är varken acceptabelt eller förenligt med våra värderingar.   

Nestes styrelse antog Neste Human Rights Commitment för hela bolaget i december 2015. För att leva upp till det har vi åtagit oss att följa principerna för mänskliga rättigheter i FN:s Declaration of Human Rights och the International Labor Organization (ILO).

Respekt för både mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter har en betydande roll även i FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact, som vi är engagerade i. Vi har också åtagit oss att lyfta fram arbetares rättigheter i våra egna försörjningskedjor.

Vi har även inkluderat respekt för mänskliga rättigheter i många av våra policys och principer. Respekt för mänskliga rättigheter är en del av Neste's Sustainability Principles for BiofuelsSustainability Policy, och Code of Conduct.

2016 lanserade vi ett omfattande program för mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter. Vår Human and Labor Rights Roadmap visar våra huvudsakliga aktiviteter på det här området.

 

Att ladda ner: (eng)

Neste's Statement for UK Modern Slavery Act (pdf, 135.54 KB)

Relaterade länkar: (eng)

Neste Code of Conduct - Cornerstone of everything we do

Sustainability Principles for Biofuels

Neste Human Rights Principles

Läs mer om FN:s Global Compact:

UN Global Compact