You are here

Övrig verksamhet i Sverige

Smörjmedel - NOLAB

NOLAB Scandinavia AB är återförsäljare och distributör av smörjmedel på den skandinaviska marknaden.

Nynas

Neste är delägare i Nynas som är en ledande internationell koncern specialiserad på nafteniska specialoljor och bitumen. Nynas har två internationella ägare, båda fokuserade på oljeindustrin, det venezuelanska oljebolaget Petroleos de Venezuela och Neste.