16 April 2018

Neste ökar transparensen i leverantörskedjan

Neste har publicerat heltäckande information om leverantörskedjan för 2017 för den palmolja som företaget använder. Nestes verktyg för spårbarhet visar information om hela Nestes leverantörskedja, från palmoljeplantagerna till raffinaderierna, komplett med interaktiva kartor och information om relevanta certifieringar. Nytt för i år är att kartorna dessutom innehåller exakta koordinater för plantagerna.

Neste är det första företaget i världen som också kravställer och publicerar information om sin leverantörskedja för palmfettsyradestillat (PFAD). PFAD är en processrest bestående av degraderade fetter som är olämpliga för livsmedelsproduktion. När oljan raffineras för att kunna användas som livsmedel avlägsnas PFAD. Omkring 3–5 procent av produkten från palmoljeraffineringen blir PFAD. 

– Våra leverantörers engagemang är en jätteviktig faktor i arbetet för transparens och hållbarhet i branschen. Utan deras hängivna stöd hade det inte varit möjligt att ta fram spårbarhet för PFAD-kedjan, säger Johan Lunabba, hållbarhetsansvarig hos Neste.

Spårningen av PFAD-produkter utgör en viktig milstolpe i Nestes transparensinitiativ. Nestes målsättning är att bli det första företaget i världen som kartlagt och verifierat hela sin leverantörskedja för PFAD. 2020 ska all PFAD som Neste använder vara fullständigt spårbar ner till palmoljeplantagen.

Den stora utmaningen är att det kommer att krävas kartläggning av stora delar av livsmedelsindustrins leverantörskedjor för att lyckas. Trots att livsmedelsindustrin står för nästan 70 procent av den globala användningen av palmolja är det endast ett fåtal stora företag som har lämnat information om huruvida de har spårbara leverantörskedjor. 

– Det krävs ett storskaligt engagemang för att kartlägga och verifiera de globala leverantörskedjorna för palmolja. Våra samarbeten med aktörer inom flera olika branscher betyder att vi tillsammans skapar möjligheten att ha betydande inverkan på hållbarheten för hela palmoljeindustrin, förklarar Johan Lunabba.

I slutet av 2017 hade Neste kartlagt och verifierat 96 procent av leverantörskedjan för PFAD hela vägen ner till palmoljekvarnarna. Det är en ambitiös ansträngning långt över de lagstadgade krav som finns för tillverkare av biobränslen. 

Samarbetspartners i arbetet för en fullt spårbar PFAD-produkt är palmoljeleverantörerna och CORE (Consortium of Resource Experts), som kombinerar expertisen hos hållbarhetsspecialisterna från Daemeter och Proforest. 2016 var Neste det första stora företag att göra sin leverantörskedja transparent genom att publicera en heltäckande lista över sina leverantörer på företagets webbplats. 

För mer information: Johan Lunabba, Hållbarhetsansvarig hos Neste, tel +358 50 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com