You are here

Hållbara transporter genom framtidens drivmedel – redan idag

Vårt samhälle är beroende av den infrastruktur vi byggt upp under lång tid, där vägar, järnvägar och flyg behövs för transporter av gods och människor. Tunga transporter, lätta transporter i närmiljö, kollektivtrafik, persontransporter, allt behövs hela tiden. 

Och trots att vi har en väl organiserad och effektiv infrastruktur i Sverige så bidrar alla dessa nödvändiga transporter till de miljöproblem vi står inför. Våra fordon släpper idag ut stora mängder koldioxid i atmosfären som skadar livet på jorden. 
Vi kan göra förändringar i vårt personliga beteende för att minimera utsläppen genom att köra mindre och med fossilfritt drivmedel, men vi är alla beroende av de andra transporterna och de måste ställas om så att de inte fortsätter skada vår miljö.

Att sluta transportera gods och människor är alltså inget alternativ. Istället måste vi sträva efter att göra våra transporter mer hållbara genom att se till att de drivs av förnybara och fossilfria bränslen som inte skadar miljön. Ofta krävs det större insatser och modifieringar av fordon och infrastruktur för att både företag och privatpersoner ska kunna gå över till biobränslen. Men väljer man dieseldrift med Neste MY Förnybar Diesel (HVO) har man inte den utmaningen: det tar 5 minuter att ställa om till förnybart, lika lång tid som det tar att fylla sin dieseltank. Inga modifieringar av motorer eller tankar behövs, det är bara att tanka och köra. Här kan du läsa mer om Neste MY Förnybar Diesel.

Fungerar för alla olika sorters transporter

Alla som idag kör med fossil diesel i sina fordon kan snabbt bli miljöhjältar genom att byta till Neste MY Förnybar Diesel (HVO). 

Här är några exempel på branscher och företag som tagit steget och ställt om till miljövänligare transporter:

Falck, med sina livsviktiga ambulanstransporter

neste-hållbara-transporter-falck

Falck, som kör ett 60-tal ambulanser på Neste MY Förnybar Diesel (HVO) sätter säkerheten främst: det måste vara ett driftsäkert drivmedel i fordonen, och det måste vara bättre för miljön. Läs mer här.

Carl F, som kör avfall 

neste-hållbara-transporter-carl-f

Carl F är stora i Skåne – de kör över 40.000 ton avfall per år med Neste MY Förnybar Diesel (HVO). De vill ligga i framkant när det gäller miljösatsningar och ser det som en bra konkurrensfördel. En extra poäng är att de som kör avfall gillar att köra på ett bränsle gjort av avfall :) Läs mer här.

Neste i Sverige och i världen

Neste har funnits i Sverige i flera år och sålt Neste MY Förnybar Diesel (som hittills bara kallats HVO).

Vi är stolta att vara med i initiativet Fossilfritt Sverige som verkar för att Sverige ska vara fossilfritt år 2045.

Neste är världens största producent av Neste MY Förnybar Diesel (HVO), och vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag.

Förutom vår förnybara diesel utvecklar vi fossilfritt flygbränsle och fossilfri plast – allt i linje med vår vision som är “Creating a healthier planet for our children”.

Vi håller dig uppdaterad med de senaste klimatsmarta nyheterna!

Behöver du vara påläst? Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!