Fossilfria närtransporter gör ditt företag valbart i upphandlingarna.

Kunderna kräver allt oftare fossilfria lösningar. Det kan ni dra nytta av, genom att snabbt ställa om. Då står ni ut från mängden eftersom 80% av transportsektorn fortfarande drivs av fossila bränslen. Vår fossilfria diesel är tillverkad av förnybara råvaror, och ger upp till 90% lägre CO2e-utsläpp jämfört med fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t.ex. skadliga partiklar i stadsmiljön.

Beställ vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  •  Varför hållbara transporter blir ett måste
  •  Fördelarna med förnybar diesel
  •  Hur ni går tillväga rent konkret

Gratis guide för fossilfria närtransporter