Så kan din gamla dieselbil bli ett miljöfordon

Så kan din gamla dieselbil bli ett miljöfordon – på ett ögonblick

Skippa byte av bil – och ge istället din dieselbil ett nytt liv som miljöbil vid nästa tankning. Det kanske låter otroligt men det är faktiskt möjligt.
– Nästa gång du stannar vid en mack kan du minska bilens CO2e-utsläpp med upp till 90 procent, säger Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste.

Elektrifieringen är på frammarsch i Sverige, och allt fler ser elbilarna som den enda lösningen på de stora klimatutmaningarna världen står inför. Regeringen har infört bonus malus-regler för att straffa miljöfarliga bilar och belöna de med lägre miljöpåverkan men det är inte alltid det slår rätt. Laddbara bilar lyfts ofta fram som bättre än dieselbilar, vilket får vissa bilägare att överge sina gamla trotjänare för att köra mer hållbart.

Men att byta bil är inte den enda vägen att gå för att hjälpa miljön och samtidigt klara vardagslogistiken. Det finns faktiskt redan nu en annan lösning som fungerar för alla dieselfordon i hela landet, och som sänker CO2e-utsläppen  Neste MY Förnybar Diesel, ett HVO100 bränsle som produceras av Neste.
– Många pratar om elbilarna som den enda lösningen framåt, och det är ju inte direkt trendigt för en politiker att propagera för dieselbilar i dagens samhällsklimat. Men flera lösningar behövs för att minska utsläppen av transporter och varför inte också låta den fordonspark som redan existerar få ett helt nytt liv som miljöfordon? säger Per Emanuelson.

Neste har tagit fram en syntetisk kopia av fossil diesel som framställs av förnybara råvaror och restprodukter – till exempel animaliskt fett, matolja eller rester från fiskindustrin. Bränslet går att använda i alla dieselfordon och ger omedelbart ett betydligt lägre klimatavtryck än fossil diesel.

Enligt Per så finns det många fördomar mot ”biodiesel”, och därför är han noga med att påpeka fördelarna med Nestes MY Förnybar Diesel.
– Med Förnybar diesel behöver du inte längre bekymra dig för att bränslet kan vara känsligt för kyla eller att det ska vara svårt att lagra.

De problemen är helt eliminerade i Nestes produkt. Dessutom har Neste MY flera andra fördelar:

  • Neste MY går att använda i vilket blandningsförhållande som helst med fossil diesel, från 0 till 100 procent.
  • Neste MY innehåller varken svavel eller föroreningar i form av aromater och brinner renare och effektivare är fossil diesel, vilket får en omedelbar effekt på närmiljön.

Nu hoppas Per och Neste att allt fler svenskar ska upptäcka hur de på en enda tankning kan köra mer hållbart.
– Tack vare vår HVO100, Neste MY Förnybar Diesel, kan din dieselbil få en helt ny status. I realiteten blir den ett riktigt miljöfordon på fem minuter (så länge som det tar att fylla upp tanken), även om det inte ännu avspeglas i politikens bonus malus-regler. Omställningen är snabb och enkel, eftersom det inte finns några tekniska begränsningar.

Så åk och fyll tanken med Neste MY och berätta sedan hur du kör hållbart – utan att ha spenderat hundratusentals kronor på en ny bil för att kunna göra det!

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel.
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3,4 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
3 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Ladda ner den kompletta rapporten