13 September 2017

Neste samarbetar med Genèves flygplats för att erbjuda hållbara och förnybara lösningar för luftfarten

Publicerad i Nyheter

Neste Corporation
Pressmeddelande
13 september 2017 kl. 10 (CET)

Neste samarbetar med Genèves flygplats för att erbjuda hållbara och förnybara lösningar för luftfarten

Neste och Genèves flygplats banar väg för mer hållbara flygresor genom att minska koldioxidavtrycket från luftfarten och skapa förutsättningar för en fossilneutral tillväxt. Genèves flygplats planerar att introducera förnybart flygbränsle för flygningar från Genèves internationella flygplats. Målet är att minst 1 % (en procent) av den årliga konsumtionen av flygbränsle på Genèves flygplats ska bestå av förnybart flygbränsle från och med slutet av 2018. Detta är ett utmärkt exempel på hur ett land, en flygplats och en leverantör av förnybara lösningar kan samarbeta för att minska koldioxidutsläppen inom luftfart.

”Genèves flygplats är en föregångare vad gäller hållbarhet med sina ambitiösa mål för minskat utsläpp av växthusgaser. Vi är glada och stolta över att samarbeta med Genèves flygplats och deras samarbetspartner och få visa vägen framåt för flygbranschen. Vi delar uppfattningen att minskade koldioxidutsläpp från luftfart är avgörande för att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna. Detta är ett viktigt steg i implementeringen av Nestes tillväxtstrategi för andra förnybara bränslen än vägtrafikbränsle. Neste MY Renewable Jet Fuel är Nestes hållbara lösning för att minska koldioxidutsläppen inom luftfarten”, säger Kaisa Hietala, vice VD för Förnybara produkter på Neste.

”Eftersom flygtrafiken ökar har flygplatser en avgörande roll när det gäller initiativ med målet att minska påverkan på miljön. Vi på Genèves flygplats är särskilt glada över att arbeta i det här ambitiösa projektet tillsammans med Neste, schweiziska myndigheter, flygbolag som flyger från Genève och lokala bränsleföretag”, säger André Schneider, VD för Genèves flygplats.

Ökat fokus på minskade utsläpp när flygtrafiken ökar starkt

Eftersom flyg är det snabbast växande transportmedlet kommer utsläppen att öka avsevärt. ICAO (Internationella civila luftfartsorganisationen) har som mål att all tillväxt i flygbranschen ska vara koldioxidneutral från 2020. För kommersiella flygplan är hållbart, förnybart flygbränsle för närvarande det enda gångbara alternativet till flytande fossila bränslen. Det är också ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan börja användas omedelbart utan att det behövs ytterligare investeringar i infrastruktur för distribution av det nya bränslet.

För Neste har utvecklingen av Neste MY Renewable Jet Fuel(TM) varit en lång resa som tagit flera år: Från konceptvalidering till att säkerställa en kvalitet och prestanda som lever upp till flygindustrins förväntningar. Den höga kvaliteten i Nestes teknik för förnybart flygbränsle har bevisats genom tusentals kommersiella flygningar till exempel av Lufthansa, och nu är det dags för lansering på marknaden.

Neste är världens ledande producent av förnybara dieselprodukter från avfall och restprodukter, och företaget har med sin förnybara diesel bidragit till att minska koldioxidavtrycket från trafiken med 33 miljoner ton de senaste 10 åren. Detta motsvarar två års utsläpp från den schweiziska transportsektorn. Nu blir Nestes expertis och förnybara lösning tillgängliga också för flygbranschen.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen
Direktör, Corporate Communications

Mer information:

Kaisa Hietala, vice VD, Förnybara produkter, Neste, tel. +358 50 458 4128 
André Schneider, VD för Genèves flygplats, via Bertrand Stämpfli, kommunikationschef, tel. +41 22 717 70 13

 

Neste i korthet

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara alternativ för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt globala utbud av produkter och tjänster innebär att kunderna kan reducera sitt koldioxidavtryck genom att kombinera förnybara produkter och oljeprodukter av hög kvalitet i våra anpassade lösningar. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastbranscherna. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sitt ansvarstagande. 2016 var Nestes nettoomsättning 11,7 miljarder euro och vi fanns med på Global 100-listan över världens ledande företag inom hållbarhet.
Läs mer: neste.com​

Genèves flygplats i korthet

Med 16,5 miljoner passagerare 2016, varav ett stort antal affärsresande, har Genèves flygplats en speciell position inom Europas flygtrafik. Flygplatsens nätverk har 142 direktdestinationer av vilka 23 är interkontinentala. Hållbarhet är ett av de strategiska målen i flygplatsens utvecklingsarbete.