Vägen mot ett fossilfritt Sverige

Världens energibehov ökar, samtidigt som vi har klimatmål med krav på minskade utsläpp. Hur ska vi få energin att räcka till – utan att förstöra vår planet för kommande generationer? Hållbar utveckling är närvarande i vårt företag, både i den forskning vi gör och i dagliga diskussioner i möten och fikarum. Våra satsningar bidrar till hållbarare samhällen. Förutom fossilfria bränslen utvecklar vi också biobaserade plaster, kemikalier och förnybara lösningsmedel tillsammans med partners. Om ett oljebolag kan ställa om och minska utsläppen motsvarande vad tre miljoner bilar släpper ut på ett år, då är förändring möjligt. Följ med oss framåt mot ett fossilfritt samhälle.

Artikel

Vägen mot ett fossilfritt Sverige

Nestes satsning på fossilfria bränslen drivs av hur världens energibehov ökar samtidigt som vi kämpar med att möta klimatförändringarna.
Tillverkning

Från avfall till högpresterande bränsle

Vår produkt är gjord på förnybara råvaror, som helt kan ersätta fossil diesel. Läs om hur det görs - från matavfall till tank.
Artikel

Vilka råvaror använder vi

Nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas för att framställa förnybart bränsle.
Certifiering

Nyckeln till vår hållbarhet – rätt leverantör

Vi ställer höga krav på våra partners hållbarhetsarbete. Skydd av mångfalden och respekt för mänskliga rättigheter är absoluta grundkrav.

Håll dig uppdaterad med de senaste fossilfria nyheterna!

Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!