Publicerat i

Hållbarhet

+ Show more topics - Hide topics
Klimatförändring
Klimatförändring

Neste sätter ambitiöst mål för koldioxidneutral produktion till 2035

Förnybara lösningar
Förnybara lösningar

Neste och IKEA Finland minskar sina hemleveransers koldioxidavtryck ‒ IKEA siktar mot att ha utsläppsfria leveranser år 2025

Klimatförändring

Neste sätter nya strategiska klimatmål för att minska både egna och kunder utsläpp