Publicerat i

Cirkulär ekonomi

+ Show more topics - Hide topics
Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Neste har beslutat att investera i enhet för flytande plastavfall vid raffinaderiet i Borgå

The ABC of UCOs Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

ABC för UCO: Vad är använd matolja och vilken roll kan denna råvara spela i den cirkulära ekonomin?

plast, plastavfall, återvinning, förnybarplast Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Mekanisk och kemisk återvinning av plast; två olika metoder som kompletterar varandra

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Framgångsrik uppskalning av behandling av flytande plastavfall – Neste har avslutat den andra serien processkörningar på sitt raffinaderi i Borgå, Finland

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Neste, Uponor, Wastewise Group och Borealis genomför kemisk återvinning av svåråtervunnet plastavfall och tillverkar nya plaströr av hög kvalitet

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

ISCC och Circularise använder blockkedjeteknik i nytt pilotprojekt tillsammans med 10 företag, inklusive Neste, för att komplettera massbalanscertifiering av leveranskedjor

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Neste förvärvar de europeiska rättigheterna till Alterra Energys tekniska lösning för kemisk plaståtervinning

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Transparent och spårbart: Neste samarbetar med Circularise för att öka synligheten i cirkulära försörjningskedjor för polymerer och kemikalier

Ett nytt liv – en ny syn på plastavfall Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Ett nytt liv – en ny syn på plastavfall

Pages