Publicerat i

Innovation

+ Show more topics - Hide topics
Innovation
Innovation

Neste går in i genomförandefas tillsammans med partners i MultiPLHY-projektet för att demonstrera framställning av grön vätgas i Nestes raffinaderi i Rotterdam

Innovation
Innovation

Neste donerar 1 miljon euro till universitet i Finland

Klimatförändring
Klimatförändring

Nestes rapport angående marknads- och innovationsutsikter är nu publicerad

Innovation
Innovation

Neste och EU-kommissionens verkställande organ för klimat, infrastruktur- och miljö (CINEA) undertecknar avtal om bidrag från EU:s innovationsfond till projektet SHARC om ren vätgas i Borgå

Innovation
Innovation

Neste har tilldelas finansiering från EU:s innovationsfond för arbetet med kemisk återvinning i Borgå

Innovation

Från utsläpp till resurs: fyra värdefulla användningsområden för CO2 som råvara

NEXBTL renewable diesel refinery Innovation
Innovation

Neste firar NEXBTL-tekniken 25 år

Innovation
Innovation

Neste och CINEA undertecknar avtal om stöd från EU:s innovationsfond till projektet PULSE - ett projekt för kemisk återvinning

Innovation
Innovation

Neste överväger att upprätta en testanläggning för alger i Spanien

Pages