Publicerat i

Alla artiklar

+ Show more topics - Hide topics
Show more filters ≫ ≪ Show fewer filters
Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Neste förvärvar de europeiska rättigheterna till Alterra Energys tekniska lösning för kemisk plaståtervinning

Innovation
Innovation

Neste har tilldelas finansiering från EU:s innovationsfond för arbetet med kemisk återvinning i Borgå