Publicerat i

Alla artiklar

+ Show more topics - Hide topics
Show more filters ≫ ≪ Show fewer filters
Hållbarhet
Hållbarhet

Nestes mål att använda 100 % förnybar elektricitet kommer att uppnås före tidplanen i Finland ⎯ nytt avtal om vattenkraft med Vattenfall