Neste i korthet

Bisnes kontakter

Vi samlar in följande uppgifter om representanter för våra företagskunder:

  • Kontaktinformation, till exempel namn, adress och telefonnummer
  • Uppgifter som rör ditt yrke, till exempel namn på din arbetsgivare
  • Inspelade samtal med kundtjänst. Med ditt tillstånd samlar vi in information om var du finns för att kunna ge dig bättre kundtjänst.
    • Vi sparar all kommunikation i maximalt två år.
  • Uppgifter om marknadsförings- och kundserviceåtgärder, samtycken och förbud
  • Information som är nödvändig för att förhindra penningtvätt, bekämpa finansiering av terrorism och följa ekonomiska sanktioner, alltid i enlighet med lokal lagstiftning.

Om inget annat anges samlar vi in och använder dina uppgifter baserat på våra affärsintressen för att hantera vår kundrelation med din arbetsgivare. Efter kundrelationen lagras informationen för eventuell framtida kontakt som potentiell kund. Vi går igenom vår kontaktdatabas för att hålla den uppdaterad och undvika att lagra gammal eller felaktig information.

Tjänsteleverantörer

Neste samlar in och lagrar information om de tjänsteleverantörer som arbetar åt oss. Vi samlar in namn- och kontaktinformation, befattning, företag, startdatum och annan affärsrelaterad information. Om tjänstekontrakt involverar specifika färdigheter eller certifieringar samlar Neste in information om företagets referenser, resuméer, specialkunskaper och kompetenser. Arbetstimmar samlas in på företagsnivå, men kan ibland skickas till Neste på individuell nivå beroende på kontraktet.

Vi lagrar informationen så länge den aktuella relationen varar. Därefter lagras kontaktinformationen för eventuella framtida kontakter. Resuméer och andra intyg om specifika färdigheter eller kompetenser lagras för interna revisioner. Det är endast nyckelanvändare som har åtkomst till den här informationen. Vi behöver även lagra en del information i bokföringssyfte eller för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter. Vi går igenom våra databaser för att hålla dem uppdaterade och undvika att lagra gammal eller felaktig information.

Andra viktiga intressenter

Vi sparar namn och kontaktinformation för personer som bedöms vara viktiga för Nestes affärer, till exempel personer med politiskt inflytande. Vi går igenom våra databaser för att hålla dem uppdaterade och undvika att lagra gammal eller felaktig information.