Neste i korthet

Direktförsäljning

Vi erbjuder våra kunder att hämta HVO (Neste MY Renewable Diesel™) från våra depåer i Södertälje, Kalmar, Malmö och Göteborg.

Södertälje
Interterminals Södertalje
Södertälje Harbour Oljehamnen
Björkuddsvägen
151 38 Södertälje

Kalmar
Brenntag Nordic
Lotsgatan 1
392 31 Kalmar

Malmö
Interterminals Malmö
Oljevägen 20
211 24 Malmö

Göteborg
Interterminals Göteborg
Smörjoljegatan 21
418 34 Göteborg

Tankbåtsleveranser

Neste är leverantör av högkvalitativa trafikbränslen till de stora oljebolagen i Sverige. Leveranserna sker direkt till kundernas depåer i landet. Nestes raffinaderiers belägenhet i södra Finland innebär att avståndet är kort till svenska depåer på östkusten. Kunderna importerar produkterna och distribuerar sedan dessa genom eget varumärke.