Neste i korthet

Två strategiska mål som ger oss framgång

Neste har två strategiska mål: vi vill växa på de globala förnybara marknaderna och vi ska vara ledande i Östersjöregionen. Genom att utnyttja våra konkurrensfördelar och genomföra omfattande satsningar på forskning och utveckling når vi våra strategiska mål.

Global förnybar tillväxt

Neste är global ledare på marknaden för förnybar diesel. Vi har utvecklat unika konkurrensfördelar genom en flexibel användning av råmaterial, globala leveranskedjor och bränslen som kan användas i befintliga motorer utan någon modifiering.  

Vi ser stora möjligheter i många nya tillämpningsområden, till exempel kemikalier och plaster, och vi har presenterat ett antal partnerskap inom biobaserade lösningar och vätskor.

Till 2020 siktar vi på att 20 % av försäljningsvolymen för förnybara produkter ska komma från lösningar för biobaserade lösningsmedel, kemikalier och plaster samt för flygindustrin.

Bäst kring Östersjön

Neste strävar efter att bli den ledande leverantören på lösningar för låga koldioxidutsläpp på marknaderna kring Östersjön. Vi har ett unikt utbud som kan kombinera både fossila och förnybara produkter och vi strävar hela tiden efter att fokusera starkt på tillväxtmöjligheter samt ha störst kundnöjdhet.

Med en god lönsamhet minskar vi vår sårbarhet för marknadsförändringar. Genom att fokusera på tillgänglighet, kostnader och ständig forskning och utveckling når vi våra mål om högre marginaler.

Läs mer: Nestes förnybara bränslen minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton 2017