Aviation

Flygets framtid: de kommande hundra åren

Teknik, ekonomi och globalisering håller på att förändra flygindustrin i grunden på sätt som är lika spännande som utmanande. Hur ser den kommande tiden egentligen ut för branschen?
Aviation

Modiga innovatörer: Henrik Erämetsä är övertalningens mästare

Möt mannen som varit med under det hållbara flygandets metamorfos, från science fiction till verklighet. Den finske ingenjören Henrik Erämetsä berättar för journalisten Ninni Sandelius om hur han fick övertala branschen att ta sig an ett till synes omöjligt projekt – en ”ren utopi”.
Hållbarhet

Att prata hållbarhet räcker inte – konkret handling måste också till

Det pratas mycket om ledarskap, om hur viktigt det är med vision och strategi för att hållbarhetsarbetet i en verksamhet ska bli effektivt, och det stämmer.
Hållbarhet

Hur fatställs utsläppsminskningen?

Neste har åtagit sig att minska sina kunders växthusgasutsläpp, med hjälp av förnybara och cirkulära lösningar, med minst 20 miljoner ton per år till 2030. Men hur ska vi klara det?
Förnybara lösningar

Transportföretag lockar till sig kunder med mer hållbara tjänster

Globala trender inom transportsektorn visar att transport- och logistikföretagen numera aktivt strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser från sina fordonsparker.
Aviation

Så kan vi skapa en hållbar flygindustri

En koldioxidneutral flygindustri är ingen utopi – men det är en omställning som kommer kräva beslutsamhet, ambitiösa målsättningar och en enorm arbetsinsats för att bli verklighet. Med hållbara bränslen kan flygets koldioxidutsläpp minskas, redan i dag.
Aviation

Det hållbara flygets tidsålder

Lufthansa Group är Europas största flygbolagskoncern, som länge varit engagerade inom hållbarhetsfrågor. Katja Kleffmann förklarar hur bolaget gått tillväga för att göra deras flygresor mer hållbara.
Hållbarhet

Toby Heaps kämpar för transparens

Varje år presenterar organisationen en Global 100-lista över världens mest hållbara bolag.
Hållbarhet

Skaffa en vinnande hållbarhetsvision

Det finns många anledningar till varför hållbarhet bör vara en del av ett företags kärnverksamhet.
Hållbarhet

Hur kan företag förvandla hållbara val till fördelar för varumärket?

Enligt Salla Ahonen, Nestes VP for Sustainability, blir klimatval och miljöpolicyer allt vanligare, men de skulle kunna kommuniceras tydligare.
Hållbarher

Hur kan ditt transportföretag börja minska sina koldioxidutsläpp?

Transport- och logistikföretagen numera aktivt strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser från sina fordonsparker.
Förnybara lösningar

Varför är Neste MY Förnybar Diesel bättre än andra dieselsorter?

Neste MY Förnybar Diesel är ett mer hållbart alternativ till råoljebaserade kolvätebränslen. Det är ett förstklassigt, petroleumfritt kolvätebränsle som är tillverkat av 100 procent förnybara råvaror.