Aviation

Flygets framtid: de kommande hundra åren

Teknik, ekonomi och globalisering håller på att förändra flygindustrin i grunden på sätt som är lika spännande som utmanande. Hur ser den kommande tiden egentligen ut för branschen?
Aviation

Modiga innovatörer: Henrik Erämetsä är övertalningens mästare

Möt mannen som varit med under det hållbara flygandets metamorfos, från science fiction till verklighet. Den finske ingenjören Henrik Erämetsä berättar för journalisten Ninni Sandelius om hur han fick övertala branschen att ta sig an ett till synes omöjligt projekt – en ”ren utopi”.
Hållbarhet

Varför är Neste MY Förnybar Diesel bättre än andra dieselsorter?

Det börjar bli norm att göra hållbara val inom transport- och logistikindustrin. Neste MY Förnybar Diesel är ett förstklassigt, petroleumfritt kolvätebränsle som är tillverkat av 100 procent förnybara råvaror.
Hållbarhet

Hur fatställs utsläppsminskningen?

Neste har åtagit sig att minska sina kunders växthusgasutsläpp, med hjälp av förnybara och cirkulära lösningar, med minst 20 miljoner ton per år till 2030. Men hur ska vi klara det?
Förnybara lösningar

Transportföretag lockar till sig kunder med mer hållbara tjänster

Globala trender inom transportsektorn visar att transport- och logistikföretagen numera aktivt strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser från sina fordonsparker.
Aviation

Det hållbara flygets tidsålder

Lufthansa Group är Europas största flygbolagskoncern, som länge varit engagerade inom hållbarhetsfrågor. Katja Kleffmann förklarar hur bolaget gått tillväga för att göra deras flygresor mer hållbara.
Hållbarhet

Toby Heaps kämpar för transparens

Varje år presenterar organisationen en Global 100-lista över världens mest hållbara bolag.
Hållbarhet

Skaffa en vinnande hållbarhetsvision

Det finns många anledningar till varför hållbarhet bör vara en del av ett företags kärnverksamhet.
Hållbarhet

Hur kan företag förvandla hållbara val till fördelar för varumärket?

Enligt Salla Ahonen, Nestes VP for Sustainability, blir klimatval och miljöpolicyer allt vanligare, men de skulle kunna kommuniceras tydligare.
Hållbarher

Hur kan ditt transportföretag börja minska sina koldioxidutsläpp?

Transport- och logistikföretagen numera aktivt strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser från sina fordonsparker.
Förnybara lösningar

Varför är Neste MY Förnybar Diesel bättre än andra dieselsorter?

Neste MY Förnybar Diesel är ett mer hållbart alternativ till råoljebaserade kolvätebränslen. Det är ett förstklassigt, petroleumfritt kolvätebränsle som är tillverkat av 100 procent förnybara råvaror.