FORSKNING OCH UTVECKLING

Så skapas ett innovativt arbetssätt - fem lärdomar från experterna

Forskningsinstitut och privata företag måste samarbeta om vi ska lyckas skapa en cirkulär ekonomi. Det hävdar Perttu Koskinen som är chef för “Innovation, Discovery and External Collaboration” på Neste. Utifrån sina erfarenheter av att arbeta med ledande forskare listar han fem viktiga lärdomar för den som vill arbeta mer innovativt.

Artiklar och Bloggar