Neste MY HVO

Lär dig allt om HVO

Neste MY Förnybar Diesel är en helt förnybar diesel som vi har utvecklat för att minska klimatpåverkan från transporterna.

Vår historia

Frågan om att bygga ett oljeraffinaderi i Finland blev aktuell första gången i mitten av 1940-talet. Neste grundades 1948 för att säkra Finlands oljetillgång och det nya raffinaderiet driftsattes i juli 1957 i Nådendal. Raffinaderiet visade sig snart inte kunna tillgodose det växande behovet av petroleumprodukter i Finland och ytterligare ett raffinaderi invigdes i Borgå 1965.

Under de kommande åren steg Nestes raffineringskapacitet stadigt och företagets affärsintressen utökades. Neste etablerades även som bensinstationskedja i Finland och i Baltikum.

En revolutionerande teknik föds

Under 1996 experimenterar Neste med utvecklandet en helt förnybar diesel och ansöker om patent för raffineringstekniken NEXBTL. 2007 byggs den första produktionsanläggningen för förnybar diesel på raffinaderiet i Borgå. Världens största raffinaderi för förnybar diesel tas i drift i Singapore 2010 och ytterligare ett 2011 i Rotterdam. Nestes kapacitet för förnybar diesel är idag sammanlagt 2,6 miljoner ton per år.

I december 2018 fattades ett beslut att utöka med ett ytterligare raffinaderi. Investeringen värt cirka 1,4 miljarder euro kommer att utvidga Nestes förnybara produktkapacitet i Singapore med upp till 1,3 miljoner ton per år, vilket ger den totala förnybara produktkapaciteten till nära 4,5 miljoner ton årligen år 2022. Bolagets mål är att starta den nya produktionslinjen under första halvåret 2022.

Världens största producent av förnybar diesel

Idag skapar Neste hållbara alternativ för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt globala utbud av produkter och tjänster innebär att du kan reducera ditt koldioxidavtryck genom att kombinera förnybara produkter och oljeprodukter av hög kvalitet.

Vi är världens största producent av förnybar diesel framställd av avfall och restprodukter och vi erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrin.

2017 var Nestes nettoomsättning 13,2 miljarder euro och vi fanns med på Global 100-listan över världens 100 ledande företag inom hållbarhet. I januari 2019år tog vi ett stort steg framåt då vi rankades som nummer 3 bland världens mest hållbara företag.

Ett fossilfritt Sverige

Sverige är på många sätt ett globalt föregångsland inom hållbarhet. Neste strävar efter att bidra med kunskap och expertis från de marknader vi är aktiva på och bli en god samarbetspart för att Sverige ska nå målsättningen om en minskat fossilberoende.

Sverige har högt ställda mål för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn: 2030 ska utsläppen ha minskat med 70 %, och 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt. För att nå dit måste många aktörer samverka. Neste är ett av många bolag på en global marknad, men vi är stora inom vårt område och vi känner ett ansvar att leda utvecklingen mot en hållbar värld.

Neste har verkat på den svenska marknaden sedan 1990-talet. Sedan 2013 har vi ett kontor i Stockholm som arbetar mot ett minskat fossilberoende.

Artikel

Lägre utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel

Neste MY Förnybar Diesel (HVO) är en helt förnybar diesel utvecklad för att minska klimatpåverkan från våra transporter.
Artikel

Vilka råvaror använder vi

Nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas för att framställa förnybart bränsle.

Håll dig uppdaterad med de senaste fossilfria nyheterna!

Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!