Vilka är vi

Delar vi dina personuppgifter med andra?

Det är endast personer som behöver behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter som har tillgång till kundernas personuppgifter. Samtliga personer är skyldiga att tillämpa sekretess för uppgifterna.

När vi delar personuppgifter med andra organisationer ser vi till att dela dem för de syften som anges i det här integritetsmeddelandet: Vi ser alltid till att vi har rättslig grund för att göra detta. Sådana organisationer omfattar andra företag inom Neste-koncernen, tjänsteleverantörer och våra partners. Här nedan finns en beskrivning av tjänsteleverantörer och andra organisationer som vi delar personuppgifter med.

Företag i Neste-koncernen

Vi delar personuppgifter inom Neste-koncernen när detta behövs för de syften vi har angett i det här integritetsmeddelandet. Vi måste till exempel dela personuppgifter med andra koncernmedlemmar för att sköta den ekonomiska administrationen och göra kreditkontroller.

ICT-tjänsteleverantörer

Vi använder noga utvalda ICT-partners för IT-support, underhåll och utveckling.

Leverantörer av marknadsföringstjänster och kundtjänster

Vi använder noggrant utvalda leverantörer av digitala marknadsföringstjänster, leverantörer av kommunikationstjänster och mediabyråer för att hjälpa oss leverera och presentera marknadsföringsinnehåll baserat på de personuppgifter vi samlar in om våra kunder. 

Kreditupplysningar och annan skälig försiktighet

Vi delar personuppgifter med noga utvalda kreditbedömningsföretag för att utvärdera dina beställningar, utvärdera din kreditvärdighet och, vid behov, driva in försenade betalningar från dig eller rapportera obetalda skulder till Neste. Vid behov utför våra partners också obligatoriska bakgrundskontroller åt oss så att ska kunna uppfylla våra åtaganden som leverantör av betaltjänster för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Leverantörer av betalnings- och faktureringstjänster

Våra betrodda betalnings- och faktureringspartners hjälper oss att genomföra transaktioner med dig.

Transporttjänster och produktleverantörer

Vi delar personuppgifter med leverantörer av transporttjänster och produktleverantörer när detta krävs för att genomföra våra kundbeställningar, till exempel genom att leverera beställda produkter till våra kunder.

Andra partners

Vi delar endast personuppgifter med våra partners när det krävs för att de ska uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Vi kan till exempel se till att du får de förmåner som vår partner tillhandahåller åt dig när du använder deras lojalitetskort vid Neste-stationer.

Myndigheterna

När det krävs enligt lokal lag, avslöjar Neste personuppgifter till myndigheter (till exempel skattemyndigheter).