You are here

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Neste har infört lämpliga tekniska åtgärder och organisatoriska säkerhetspolicyer för att skydda personuppgifter och information från förlust, felaktig användning, ändringar eller förstöring.

Varje medarbetare och underleverantör inom Neste lyder under en informationssäkerhetspolicy som kompletteras med mer detaljerade instruktioner. Åtkomst till system och program som används för behandling av personuppgifter är begränsad till personer som behöver uppgifterna för att utföra sitt jobb.

Om Neste anlitar en tredje part för att drifta elektroniska data åt Neste, kräver Neste att denna uppfyller omfattande krav på informationssäkerhet.

När behandlingen av personuppgifterna omfattar manuell behandling, sker detta i lokaler som är godkända för sådan användning. Dessa lokaler skyddas med tillräckliga fysiska åtgärder, till exempel system för åtkomstbegränsning och kameraövervakning.