You are here

Varför samlar vi in dina personuppgifter och vad gör vi med dem?

Vi samlar din personliga information för att hantera våra kundrelationer, målmarknadsföring och utveckla produkter och tjänster i linje med våra kunders sinnen.

Vi behandlar endast din personliga information för fördefinierade och legitima användningsområden.