You are here

Utvärdering av kreditvärdighet

För att utvärdera din kreditvärdighet i samband med beställningen och fastställa din kreditgräns när du ansöker om ett Neste-kort. Det här är ett avtalsmässigt åtagande: vi måste utvärdera kreditvärdigheten innan vi kan godkänna vårt avtal med dig. 

  • Automatiserat beslutsfattande: I Finland använder vi automatiserat beslutsfattande för att hjälpa oss att utvärdera din kreditvärdighet. Kreditbedömningsprocesser används i stor utsträckning av företag för att fatta mer rättvisa och underbyggda beslut om lån. Med hjälp av kreditföretag och offentliga register bedömer vi risken för att skulderna inte betalas och din sannolika betalningsförmåga. Den här informationen jämförs med villkoren i det avtal som du är på väg att teckna med oss. Beroende på resultatet av bedömningen kommer vi att fatta beslut om eventuella villkor och om vi ska bevilja dig krediten eller inte.
  • Vi tar hänsyn till följande information när vi fattar beslut om din kreditvärdighet:
    • Information som du lämnar i din ansökan
    • Information om tidigare betalningsvanor och eventuella uteblivna betalningar under dina tidigare kundrelationer med Neste
    • Information från våra kreditbedömningsföretag och information i offentliga register
    • Vi kan be dig lämna ytterligare information för att bevilja dig kredit. Det kan till exempel handla om en årsredovisning eller ett brev från en förmyndare.