You are here

Målriktad marknadsföring

Vi samlar in data om dina kontakter och kommunikationer med oss, dina inköp och din användning av våra tjänster, inklusive digitala tjänster som Nestes mobilapp och webbplats, baserat på våra berättigade intressen och i följande syften: 

  • För att bättre förstå användningstrender bland kunder
  • För att skapa en bättre kundupplevelse 
  • För att utveckla våra tjänster och produkter ytterligare som svar på kundernas intressen och behov
  • För att tillhandahålla våra tjänster och produkter

Vi analyserar och sammanställer statistik om våra kunders användning av tjänster och produkter. Vi samlar också in data om dina åtgärder när du får våra marknadsföringsmeddelanden. Detta inkluderar data om vilka länkar du öppnar och hur många gånger du öppnar dem, samt dina inköp och andra åtgärder på vår webbplats (se även ”Cookies”).

Baserat på de data vi har samlat in skapar vi en profil som beskriver dig som kund så noga som möjligt. Syftet är att kategorisera dig i olika segment baserat på exempelvis dina totala årliga inköp, din inköpsfrekvens eller vilket produktsortiment du använder. Detta skapar mervärde: du får bättre tjänster och produkter och erhåller marknadsföringsmeddelanden som uppfyller dina behov på ett bättre sätt. Dessutom gör det att vi bättre kan uppfylla kundernas ständigt föränderliga behov och önskemål. Vår målinriktade marknadsföring varierar baserat på kunden.

Du har alltid rätt att begära information om din profil samt de personuppgifter och datakategorier som den bygger på. Dessutom kan du alltid avböja att ta emot den här typen av meddelanden. Vi ägnar oss inte åt profilering med rättsliga effekter eller andra betydande effekter som rör dig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).