You are here

Företagskontakter

Vi samlar in följande uppgifter om representanter för våra företagskunder:

  • Kontaktinformation, till exempel namn, adress och telefonnummer
  • Uppgifter som rör ditt yrke, till exempel namn på din arbetsgivare
  • Inspelade samtal med kundtjänst. Med ditt tillstånd samlar vi in information om var du finns för att kunna ge dig bättre kundtjänst.
    • Vi sparar all kommunikation i maximalt två år.
  • Uppgifter om marknadsförings- och kundserviceåtgärder, samtycken och förbud
  • Information som är nödvändig för att förhindra penningtvätt, bekämpa finansiering av terrorism och följa ekonomiska sanktioner, alltid i enlighet med lokal lagstiftning.

Om inget annat anges samlar vi in och använder dina uppgifter baserat på våra affärsintressen för att hantera vår kundrelation med din arbetsgivare.

Efter kundrelationen lagras informationen för eventuell framtida kontakt som potentiell kund. Vi går igenom vår kontaktdatabas för att hålla den uppdaterad och undvika att lagra gammal eller felaktig information.