You are here

Vilka rättigheter har du?

GDPR ger följande rättigheter till enskilda personer.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, få information om hur vi behandlar dem och få en kopia av dessa uppgifter. 

Rätt att be oss korrigera felaktiga uppgifter om dig

Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter uppdaterade, men om du upptäcker att vi behandlar föråldrade eller på annat sätt felaktiga uppgifter om dig har du alltid rätt att be oss korrigera dem. 

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

I vissa situationer har du rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Du kan till exempel använda den här rättigheten om du anser att vi inte längre behöver dina personuppgifter för de syften som anges i det här integritetsmeddelandet. När vi har validerat din begäran kommer vi att radera dina personuppgifter om vi inte behöver spara dem för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel i samband med bokföring. Oavsett vilket kommer dina uppgifter att raderas automatiskt från Nestes system efter våra definierade lagringstider

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Detta betyder att vi inte gör något mer med dina personuppgifter, men fortsätter att lagra dem i våra IT-system. När vi har validerat din begäran upphör vi med behandlingen av sådana uppgifter. 

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att välja bort kommunikation för direktmarknadsföring genom att klicka på länken för att säga upp prenumerationen som finns i all vår marknadsföringskommunikation med dig.
Du har också rätt att göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför för våra berättigade affärsintressen enligt det här integritetsmeddelandet. När vi tar emot din begäran utvärderar vi den noga och slutar behandla dina personuppgifter om behandlingen verkligen har varit ogrundad. 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att be oss skicka dig – eller någon annan – en kopia av de uppgifter du har angett för oss i ett vanligt förekommande maskinläsbart format. Den här rättigheten gäller endast personuppgifter som du har angett för oss när vi har samlat in uppgifter baserat på ditt samtycke, eller som finns i ett avtal som vi har med dig. När vi har validerat din begäran kommer vi att överföra uppgifterna till den angivna destinationen. 

Rätt att lämna klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Vi hoppas att du alltid kontaktar oss om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter. Men om du anser att vi inte följer dataskyddslagarna när vi behandlar dina personuppgifter, har du rätt att lämna klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du bör främst kontakta dataskyddsmyndigheten i det land där du arbetar eller bor.