Kontakt

Kontakt

Fakturaadress 

E-Fakturor
E-faktureringsadress SE556232390601
Operator Basware Oyj
Operator code BAWCFI22

PDF fakturor mailas till:
NesteAB@bscs.basware.com

Pappersfakturor skickas till:
Neste AB
FE 786
105 69  Stockholm

Besöksadress:
Neste AB
Vasagatan 7, 9tr
111 20 Stockholm
Sverige

Neste MY Förnybar Diesel säljs via vårt distributörsnät, vill du komma i kontakt med dessa hittar du dem här.

Nyheter, press material och artiklar på engelska neste.com

Smörjmedel - NOLAB

Ordertel. 020-440 300
NOLAB Scandinavia AB
www.nolab.se

Läs också

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) 
Svebio