4 Juli 2023

Nestes innovatörer belönade med European Inventor Award 2023

Neste Corporation, Pressmeddelande, 4 juli 2023 kl. 16:00 (EET)

Foto: Nestes Annika Malm, Pia Bergström, Jukka-Pekka Pasanen, Jukka Myllyoja och Blanka Toukoniitty belönas med European Inventor Award 2023 i kategorin Industry. Källa: European Patent Office

Neste, världens ledande producent av förnybar diesel, förnybart flygbränsle samt råvara till polymer- och kemikalieindustrin, är stolta över att få berätta om att deras innovatörer belönats med det prestigefyllda European Inventor Award 2023 i kategorin Industry. Priset delas ut av Europeiska Patentkontoret (EPO). I kategorin Industry belönas innovatörer som tagit fram kommersiellt framgångsrik teknik som patenterats av stora europeiska företag. Priset presenterades idag, 4 juli 2023, vid en ceremoni i Valencia i Spanien.

Det vinnande teamet som representerar Nestes innovatörer är Pia Bergström, Senior Specialist, Feedstock, Annika Malm, Senior Associate, Jukka Myllyoja, R&D Fellow, Jukka- Pekka Pasanen, Senior Associate och Blanka Toukoniitty, Technical Support Lead, Feedstock Growth. De belönades för sitt arbete med att omvandla avfall och restprodukter till förnybara lösningar av hög kvalitet. Inom detta område har de varit inblandade i innovationsarbetet och de patent som det givit upphov till.

“Vad vi känner är främst tacksamhet, vi är mycket tacksamma för detta pris. Vi vill uttrycka vårt djupaste tack till alla medarbetare som har bidragit med kunskap, hängivenhet och outtröttligt stöd till Nestes extraordinära resultat i arbetet med att omvandla avfall och restprodukter till förnybara lösningar av hög kvalitet. Detta pris är en belöning för vårt samarbete och det långsiktiga, hårda arbetet vi alla gjort för att nå bolagets gemensamma mål”, säger Nestes vinnande team.

“Som företag är vi upprymda och hedrade över att få ett European Inventor Award. Detta erkännande avspeglar våra innovatörers intelligens, passion och oförtröttliga strävan efter enastående resultat. Det stärker ytterligare vårt engagemang för innovation och vår position som ledande aktör inom branschen.Jag vill skicka mina varmaste gratulationer till vinnarna för priset, och tacka dem för deras bidrag till bolagets framgångar”, säger Lars Peter Lindfors, Executive Vice President för Innovation på Neste.

Innovation har drivit Nestes tillväxt, och är en av nyckelfaktorerna för företagets framgångar. I framtiden är Neste fast beslutna om att fortsätta driva på sitt arbete inom forskning, utveckling och innovation för att skapa nya, innovativa lösningar som svar på dagens utmaningar, samt bidra till branschens utveckling. Detta prestigefyllda erkännande ger ytterligare motivation för bolaget att sträva efter enastående resultat och flytta fram gränsen för vad innovation gör möjligt.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se