Neste MY Renewable Diesel™ (HVO) är en helt förnybar diesel som vi har utvecklat för att bidra till att minska klimatpåverkan från transporterna

Neste MY Renewable Diesel™ har flera fördelar jämfört med fossil diesel, både när det gäller motorprestanda och miljöpåverkan. Nestes patentskyddade NEXBTL-teknologi omvandlar genom vätebehandling vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter till ett bränsle i premiumkvalitet som klassificeras som hydrerad vegetabilisk olja (HVO). 

GHG emission reductions
Artiklar

Nestes förnybara bränslen minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton

Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017.
Biobaserad polypropylenplast
Meddelanden och nyheter

Neste och IKEA tar ett gemensamt kliv mot en fossilfri framtid

Med hjälp av Neste kan IKEA nu framställa plastprodukter av avfall och restprodukter, såsom använd frityrolja och hållbara vegetabiliska oljor. Testproduktionen startar 2018 och blir den första storskaliga