Världens största producent av förnybar diesel, Neste MY (HVO)

Neste är en av världens största producenter av förnybar diesel framställd av avfall och restprodukter. Det är det enda drivmedlet på marknaden där omställningen sker omedelbart utan förändringar i fordonsflotta eller infrastruktur. Vi utvecklar även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrin tillverkade av hållbara råmaterial. I januari 2019 tog vi ett stort steg framåt och rankas nu som nummer 3 bland världens mest hållbara företag.

Behåll din dieselbil. Tanka fossilfritt!

COVID-19

Neste följer noggrant Coronavirusets påverkan

Som ett stort globalt företag följer Neste noggrant effekterna av det nya Coronaviruset (COVID-19). Vi agerar i enlighet med våra värderingar och bryr oss om varandras och vår omgivnings säkerhet och välbefinnande. Säkerhet är kärnan i allting vi gör.
Neste MY HVO

Lär dig allt om HVO

Neste MY Förnybar Diesel är en helt förnybar diesel som vi har utvecklat för att minska klimatpåverkan från transporterna.
Strategiska mål

Dags att agera djärvare och snabbare

Vi vill bidra till att överlämna en välmående planet för nästa generation. Vårt mål är att bli ledande inom förnybarhet och cirkulära lösningar.
Artikel

Vägen mot ett fossilfritt Sverige

Vår satsning på fossilfria bränslen drivs av hur världens energibehov ökar samtidigt som vi kämpar med att möta klimatförändringarna.

Håll dig uppdaterad med de senaste fossilfria nyheterna!

Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!

Artikel

Neste MY Förnybart Flygbränsle

Vårt flygbränsle produceras från 100 procent förnybara och hållbara råmaterial.
Artikel

Framtidens plast för en hållbar framtid

Våra biobaserade plaster är identiska med fossila plaster och fullt förenliga med existerande system för produktion och återvinning.
Artikel

Vilka råvaror använder vi

Nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas för att framställa förnybart bränsle.

Här kan du tanka Neste MY

Neste MY Förnybar Diesel (HVO) finns tillgängligt över stora delar av landet hos våra återförsäljare Colabitoil, Energifabriken, Biofuel Express samt Swea Energi. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra återförsäljare för att ständigt utöka antalet distributionsställen.

Hitta återförsäljare

Vår historia

Följ med oss bakåt och framåt i tiden

Läs om vår omställning från oljeraffinaderi till att bli en av världens största producenter av förnybar diesel.
Video

Förändring är möjligt!

När vi började vår resa trodde ingen att ett finländskt oljebolag skulle bli ledande på förnybara bränslen.
Video

Hållbart högpresterande biobränsle

Vårt förnybara flygbränsle låter människor uppleva världen med mindre klimatpåverkan.