Neste MY Renewable Diesel™ (HVO) är en helt förnybar diesel som vi har utvecklat för att bidra till att minska klimatpåverkan från transporterna

Neste MY Renewable Diesel™ har flera fördelar jämfört med fossil diesel, både när det gäller motorprestanda och miljöpåverkan. Nestes patentskyddade NEXBTL-teknologi omvandlar genom vätebehandling vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter till ett bränsle i premiumkvalitet som klassificeras som hydrerad vegetabilisk olja (HVO). 

GHG emission reductions
Artiklar

Nestes förnybara bränslen minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton

Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017.
valtra
Meddelanden och nyheter

Valtra exporterar Neste MY Renewable Diesel (HVO) till över 75 länder – en tank åt gången

Traktortillverkaren Valtra är den första fabriken i världen vars nya traktorers första tankning görs med bränslet Neste MY Renewable Diesel™ (HVO), som är tillverkat av enbart avfall och rester – en förnybar diesel.