22 November 2023

Neste välkomnar två nya partner att sälja och distribuera Neste MY Förnybar Diesel i Frankrike

Neste Corporation, Pressmeddelande, 22 november 2023 kl. 13:00 (EET)

Neste bildar partnerskap med två nya distributörer i Frankrike för att för introducera Neste MY Förnybar Diesel™ på marknaden och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn. Neste MY Förnybar Diesel kommer att finnas på marknaden från början av januari 2024. 

“Vi är mycket glada över att kunna påbörja vårt samarbete med två nya bränsledistributörer Altens och Bolloré Energy på den franska marknaden. I Frankrike utgör transporterna den största enskilda källan till växthusgasutsläpp med över 30 procent av de samlade utsläppen. Med Neste MY Förnybar Diesel kan utsläppen av växthusgaser minskas med upp till 90 procent* över hela livscykeln jämfört med fossil diesel”, säger Peter Zonneveld, VP Sales EMEA, Renewable Road Transportation på Neste.

“Samarbetet mellan Neste, världens ledande tillverkare av förnybar diesel, och Altens, en dedikerad leverantör av lösningar med lägre koldioxidutsläpp, återspeglar ett gemensamt engagemang för effektiva initiativ för att minska koldioxidutsläppen. Vårt beslut att ingå ett partnerskap med Neste för lanseringen av Neste MY Förnybar Diesel i Frankrike baserades på bränslets höga kvalitet och prestanda. " Dessutom säkerställer Neste MY Förnybar Diesel en pålitlig lösning som möjliggör betydande minskningar av växthusgasutsläpp”, säger Mohamed Bennama, direktör på Altens.

“Som en stor aktör inom distribution av olja och gas i Frankrike och Europa är Bolloré Energy stolta över att bekräfta partnerskapet med Neste. Det är ett steg framåt som rimmar väl med våra ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser från transporter och detta nu tack vare Neste MY Förnybar Diesel”, säger Thibaut de Rivoire, vice VD för Bolloré Energy.

Många franska transportföretag, offentliga fordonsparker, byggföretag och stora åkerier arbetar med att ställa om sin verksamhet till mer hållbara energikällor, men en betydande del av de franska vägtransporterna drivs fortfarande med fossil diesel. Nestes samarbete med två nya bränsledistributörer kommer att hjälpa franska transportföretag att minska växthusgasutsläppen från den befintliga fordonsparken i betydande grad genom att byta ut fossil diesel mot förnybar diesel. Neste MY Förnybar Diesel är en lösning som kan användas omedelbart för att minska växthusgasutsläppen, och som passar för alla dieselmotorer utan några behov av investering i nya fordon eller förändringar av fordonen eller deras motorer.

Neste, Alten och Bolloré Energy understryker att om Frankrike ska kunna nå de mål som den franska regeringen har ställt upp i energiklimatlagen och den nationella utsläppsstrategin, och om även de europeiska målen ska uppnås, är det nödvändigt att använda såväl biobränslen som flytande bränslen med låga koldioxidutsläpp vid sidan av el och vätgas. Vi måste helt enkelt använda oss av alla lösningar för att motverka klimatförändringen. 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. 

Neste är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. Genom sina lösningar strävar Neste efter att hjälpa sina kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. 

Ambitionen är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Neste har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och företaget kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 procent till 2040. Neste har även ställt upp ambitiösa mål för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och hållbarhet i leveranskedjan. Företaget finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Altens in brief

Altens was founded in 2020 in a worrying environmental context, and based on the realization that it was possible to support transport companies in decarbonizing their activities. Altens is exclusively dedicated to low-carbon energies, and offers a comprehensive range of alternative, non-fossil fuels that are perfectly suited to the specific needs of its customers.

As an independent distributor, with no vested interest in any particular sector, the company was able to quickly and objectively raise the awareness of its contacts. This trust was quickly earned, enabling the company to expand its scope of activity throughout the country, vary the profile of its customers' activities and rapidly increase its business volume. In 2021, Altens obtained ISCC certification, guaranteeing the traceability of its products from the field to the customer. In 2023, Altens strengthened its logistics infrastructure by increasing the number of strategically located storage depots from 3 to 5, and by integrating a transport activity to ensure secure and reliable deliveries. The company has launched its MyAltens platform to provide customers with ever-higher quality services and to help them better manage traceability, sustainability and their carbon footprint.

Altens' mission is to inform and advise professional economic agents on alternative fuels for their specific uses. The company also helps to structure the market by sharing its expertise and experience with decision-makers, particularly on developments in new energies and technologies. Altens not only supplies low-carbon fuels but also, and above all, offers the decarbonization solution(s) best suited to the needs, ambitions and constraints of its customers. The company also keeps its customers up to date with the latest regulatory developments, providing them with a clear picture of market trends. Altens offers high-performance decarbonization solutions, with a view to supporting its partners with solutions for the transition to ever more sustainable energies.

Bolloré Energy in brief

Bolloré Energy, a major player in oil logistics and distribution in France and Europe, has a storage capacity of 1.2 million m3 at 24 wholly- or partly-owned depots. Bolloré Energy distributes its petroleum products through a network of more than 100 branches across France. Bolloré Energy also holds a 33.3% share of Raffinerie du Midi and 70% of Dépôt Rouen Petit-Couronne (DRPC). A front runner in the development of products and services enabling its clients to reduce their environmental footprint, Bolloré Energy offers a range of low carbon products (Biofioul Evolution F5, Calorza, Koolza100, Izipure) developed with a view, in particular, to reducing greenhouse gas emissions. https://www.bollore-energy.com/