Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO100) har samma höga prestanda som vanlig diesel men ger lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e).

Gör ditt val för ett fossilfritt Sverige.

Varför du ska byta

Tillverkad av
förnybara råvaror

Markant minskning
av växthusutsläppen jämfört med fossil diesel

Passar
alla dieselmotorer,
ingen modifiering av motorerna behövs

Är du verksam i någon av dessa branscher? HVO kan vara din enkla lösning!

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
 
2,7 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Få rapport

nestemy

Var kan jag tanka Neste MY Förnybar Diesel™(HVO100)?

Hitta var du kan tanka Neste MY Förnybar Diesel™

Vi håller dig uppdaterad med de senaste klimatsmarta nyheterna!

Behöver du vara påläst? Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!

Läs mer om Neste MY