17 Maj 2023

Nestes raffinaderi i Singapore nyöppnar, med utökad kapacitet och en leveranskedja av förnybart flygbränsle till Changi-flygplatsen

Neste Corporation, Pressmeddelande, 17 maj 2023 kl. 5:00 (EET)

Neste meddelade i ett slutgiltigt investeringsbeslut att man kommer att utöka sin produktionskapacitet för förnybara produkter i Singapore ytterligare i december 2018. Projektet Singapore Expansion, på 1,6 miljarder euro, har nu slutförts framgångsrikt. Neste har startat upp den nya produktionen i mitten av april och idag firar företaget det officiella öppnandet. Singapore Expansion fördubblar Nestes produktionskapacitet i Singapore och ökar raffinaderiets totala kapacitet till 2,6 miljoner ton, varav upp till en miljon ton kan vara förnybart flygbränsle. Detta gör Neste, och företagets Singapore-raffinaderi, till världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle. Förutom en utbyggd produktionskapacitet får anläggningen en större möjlighet att genomföra förbehandling av råmaterial, vilket förbättrar Nestes kapacitet att bearbeta mer utmanande avfall och restprodukter.

”Idag firar vi färdigställandet av Singapore Expansion med våra kunder, samarbetspartners och anställda. Det är en av våra viktiga milstolpar i genomförandet av vår strategi för förnybar tillväxt. Slutförandet av raffinaderibygget är en anmärkningsvärd prestation med tanke på projektets komplexitet, och att det genomfördes under en global pandemi. Jag vill framföra mitt uppriktiga och varmaste tack till alla våra partners och medarbetare som varit en del av projektet”, säger Matti Lehmus, Nestes vd och koncernchef.

”Singapore har ett mycket gott läge med logistikanslutningar i världsklass. Det möjliggör effektiv transport av de förnybara råvarorna såväl som slutprodukterna. Dessutom har landet ett världsledande system för utbildning vilket gör att vi har tillgång till de talanger som behövs för att driva vår produktion och kommersiella verksamhet, samt för forskning- och utvecklingsarbetet i vårt nyligen etablerade innovationscentrum”, fortsätter Lehmus.    

Neste har etablerat en ny leveranskedja för flygbränsle till Singapore Changi Airport

Neste har förbundit sig att stödja flygindustrin i deras hållbarhetsarbete, med att uppnå nettonoll utsläpp till 2050. Även Singapore har ambitiösa planer om utsläppsminskningar som en del av den gröna planen för 2030 samt Sustainable Air Hub Blueprint, en plan som färdigställs senare under 2023. Neste är glada över att kunna stötta även detta arbete. 

”Singapore är en knutpunkt för flygtrafik i Asien-Stillahavsområdet. Förutom att vi är ett globalt nav för Nestes produktion av förnybart flygbränsle har vi inrättat en integrerad leveranskedja av flygbränsle till Singapore Changi-flygplatsen, för att göra vår produkt tillgänglig för fler regionala och internationella flygbolag. Rent förnybart flygbränsle produceras i vårt raffinaderi i Tuas-området i Singapore och blandas sedan med konventionellt fossilt flygbränsle samt får en certifiering på att den uppfyller kraven på flygbränsle vid terminalen i Singapore. Slutligen levereras det till våra kunder på Changi-flygplatsen”, säger Sami Jauhiainen, tillförordnad Executive Vice President för Nestes affärsenhet för förnybar luftfart.

För att kunna erbjuda blandat Neste MY Förnybart Flygbränsle™ direkt till flygbolagen på Changi-flygplatsen i Singapore har Neste ingått ett avtal om att förvärva en andel i, och bli minoritetsägare i, Changi Airport Fuel Hydrant Installation Company Pte Ltd (CAFHI), det samägda företaget för bränslelagring och infrastruktur på flygplatsen. Transaktionen genomgår för närvarande de vanliga granskningarna för kravuppfyllnad.  

Förnybart flygbränsle är allmänt erkänt som en viktig faktor för att uppnå de ambitiösa målen för minskade utsläpp för flyget. För att kunna bidra till detta mål utvecklar Neste det globala nätverket av flygplatser som företaget har kapacitet att leverera bränsle till, direkt mot flygbolagen. Singapores Changi-flygplats är en av de flygplatser till vilken Neste levererar direkt, andra är SFO (San Francisco i USA), LAX (Los Angeles i USA), AMS (Amsterdam i Nederländerna) och HEL (Helsingfors-Vanda i Finland). Neste arbetar även med att distribuera förnybart flygbränsle via olika företag inom bränslemarknadsföring för att ytterligare öka tillgängligheten utanför det egna kundnätverket av flygplatser.

Genom att använda Nestes förnybara flygbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel jämfört med fossilt flygbränsle. Nestes totala produktionskapacitet för SAF kommer att vara 1,5 miljoner ton årligen före årets slut när omställningsarbetet i Rotterdam är klart och 2,2 miljoner ton efter att Rotterdams expansion slutförts, till första halvåret 2026.

*) Beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden, när bränslet används i ren form

Neste Corporation

Susanna Sieppi,
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com. Idag den 17 maj från 17:00 EET och övriga veckodagar mellan 8:30 och 16:00 EET. Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Bilder till media

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se