Neste MY Sustainable Aviation Fuel finns redan tillgängligt och används på marknaden.

Neste MY Förnybart Flygbränsle™

Neste MY Förnybart Flygbränsle™ minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 % jämfört med fossila bränslen. Bränslet utgör en omedelbar lösning som minskar de direkta koldioxidutsläppen från flyget.

Upp till
80%
minskning av utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila jetbränslen

Råmaterial från
100%
förnybara avfalls- och restprodukter

Aktuell kapacitet förväntas öka till
1 MT 2022

Kommersiellt
tillgängligt
och i bruk