Neste MY Förnybart Flygbränsle™

Neste MY Förnybart Flygbränsle™ minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 % jämfört med fossila bränslen. Bränslet utgör en omedelbar lösning som minskar de direkta koldioxidutsläppen från flyget.

Upp till
80%
minskning av utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila jetbränslen

Råmaterial från
100%
förnybara avfalls- och restprodukter

Aktuell kapacitet förväntas öka till
1 MT 2022

Kommersiellt
tillgängligt
och i bruk

Nestes roll inom hållbart flyg

Flygindustrin är snabbt växande, och eftersom den globala flygtrafiken förväntas fördubblas under de kommande 15 åren kommer även flygrelaterade utsläpp att öka om inget görs.

Viktiga fördelar med förnybart flygbränsle

Under sin livscykel, inklusive inverkan från produktion och logistik, kan Neste MY Sustainable Aviation Fuel uppnå en minskning av utsläppen av växthusgaser på upp till 80 % jämfört med fossilt jetbränsle.

Råmaterial från förnybara avfalls- och restprodukter

Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ tillverkas för tillfället av råmaterial från 100 procent förnybara avfalls- och restprodukter.

Säkerhet och kvalitet

Säkerhet har högsta prioritet inom flygbranschen, där jetbränslet har en central roll. Neste MY Sustainable Aviation Fuel är ett certifierat bränsle som är säkert att använda under flygningar när det blandas med vanligt jetbränsle.
Artikel

Så kan vi skapa en hållbar flygindustri

En koldioxidneutral flygindustri är ingen utopi – men det är en omställning som kommer kräva beslutsamhet, ambitiösa målsättningar och en enorm arbetsinsats för att bli verklighet.
Artikel

Det hållbara flygets tidsålder

Lufthansas Katja Kleffmann berättar för Satu Dahl om hur de har lyckats göra sin verksamhet grönare.
Artikel

Flygets framtid: de kommande hundra åren

Teknik, ekonomi och globalisering håller på att förändra flygindustrin i grunden på sätt som är lika spännande som utmanande. Hur ser den kommande tiden egentligen ut för branschen?
Artikel

Modiga innovatörer: Henrik Erämetsä är övertalningens mästare

Möt mannen som varit med under det hållbara flygandets metamorfos, från science fiction till verklighet.