12 December 2018

Neste stärker sin ledande ställning inom omställningen till förnybara produkter genom en omfattande investering i Singapore

Publicerad i Nyheter

Neste, börsmeddelanden, 12 december 2018

Neste har fattat det slutliga investeringsbeslutet att öka företagets produktionskapacitet för förnybara produkter i Singapore. Till grund för beslutet ligger en växande internationell efterfrågan på förnybart inom transport och städer, flygnäring, polymerer och kemikalier.

Investeringen värderas till ca 1,4 miljarder euro och kommer att utöka Nestes totala produktionskapacitet av förnybara produkter i Singapore upp till 1,3 miljoner ton per år. Målsättningen är att starta den nya produktionsanläggningen under 2022 års första halvår.

”Nestes affär bygger på att bistå transportsektorn och städer, flygnäring, kunder inom polymerer och kemiindustrin att förbättra hållbarheten i deras respektive verksamheter. Neste kommer fortsätta att visa vägen för förnybart. Vi är redan den globala ledaren av förnybart producerat från avfall och restprodukter. Den här investeringen är ett viktigt steg i vår lönsamma tillväxtstrategi på ett globalt plan.” säger Peter Vanacker, president och VD på Neste.

Som en följd kommer Neste att ha fler val av lösningar i produktionssystemet. Förutom förnybar diesel finns det möjlighet vid alla Nestes raffinaderier att även producera förnybart flygbränsle och råvaror för olika plaster och kemikalier. Investeringen i Singapore kommer även att innebära förbättrad logistisk kapacitet och förbehandling av råvaror i syfte att öka användningen av lågkvalitativt avfall och restprodukter, även i andra existerande raffinaderier.

Investeringen stärker vår konkurrensfördel med global optimering av produktionen och användandet av avfallsströmmar och råmaterial. Med vår egen NEXBTL teknik kan förnybara produkter raffineras flexibelt från ett brett urval av lågkvalitativt avfall och restprodukter samtidigt som slutprodukterna behåller sin höga kvalitet. Vi kommer att få en ökad utväxling på vår befintliga erfarenhet från våra anläggningar i Singapore, Rotterdam och Porvoo. Tack vare vår ständiga utveckling av processer och teknik, kommer vår nya produktionsanläggning vara världens bästa,” fortsätter Vanacker.

För närvarande har Neste en kapacitet för förnybara produkter på 2,7 miljoner ton årligen, varav över en miljon produceras i Singapore, lika mycket i Rotterdam, Nederländerna och resterande volym i Porvoo, Finland. Genom att få bort flaskhalsar kommer befintlig kapacitet att kunna öka till 3 miljoner ton årligen år 2020.

Inbjudan till träff för media och analytiker

  • Neste kommer att arrangera träffar på engelska för media och analytiker rörande investeringen den 12 december 2018.
  • Pressträff för media den 12 december klockan 10.00 (EET) på Nestes huvudkontor i Espoo, Finland. Pressträffen kommer också att kunna följas online via en webbsändning på webcast.
  • Pressträff 16:30 (EET) Finland, 14:30 London, 9:30 New York via conference call
     
  • Ett konferenssamtal för investerare och analytiker kommer hållas den 12 december 2018 klockan 15.00 i Finland / 13.00 i London / 08.00 i New York. Telefonnummer för att gå med i samtalet är följande: Finland: +358 (0)9 7479 0361, Europa: +44 (0)330 336 9125, USA: +1 929 477 0402. Anslutningskod är 9925189. Konferenssamtalet kan även följas via företagets hemsida. Konferenssamtalet kan spelas upp igen fram till och med den 19 december 2018 genom att ringa +358 (0)9 8171 0562 för Finland, +44 (0)20 7660 0134 för Europa och +1 719 457 0820 för USA. Använd anslutningskod 9925189.

Neste

Kaisa Lipponen

Director, Corporate Communications and Brand Marketing

För medieförfrågningar: Carola Oksanen, assistent till Peter Vanacker, president och VD för Neste, telefon +358 50 458 4484.

För mer information:

Mer information: Neste Singapore hemsida

Bilagor:

Bilder av Singapores raffinaderi och en illustration av Nestes nya anläggning I Singapore.

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar hållbara lösningar för transport, företag och konsumenter. Vi har ett stort utbud av förnybara produkter som möjliggör för våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel från restprodukter och avfall, och lanserar nu även hållbara lösningar för flygnäring och plastindustri. Vi driver även högteknologiska raffinaderier av hög-kvalitativa oljeprodukter. Vi vill vara en pålitlig partner med en hållbar verksamhet och med en högt värderad expertkunskap och forskning. 2017 var Nestes omsättning 13,2 miljarder euro. 2018 har Neste placerat sig som nummer två på Global 100’s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com

Nestes förnybara produkter

Nestes förnybara produkter, Neste MY förnybar diesel och Neste MY förnybart flygbränsle, är en del av lösningen på hur vi minskar utsläppen för transport och flyg. Våra förnybara lösningar kan även ersätta fossila råvaror och kemikalier i olika delar av industrin, exempelvis vid tillverkning av förnybara lösningsmedel och biobaserad plast. Med vår NEXBTL-teknologi kan vi skapa högkvalitativa förnybara produkter av nästan vilken typ av avfalls- och restströmmar som helst med högt fettinnehåll men också av vegetabiliska oljor. Nestes förnybara produkter är fullt kompatibla med existerande produktion, infrastruktur för logistik och motorteknologier och är ”drop-in” lösningar som ersätter traditionella fossila bränslen och råvaror.