31 Mars 2023

Framgångsrik uppskalning av behandling av flytande plastavfall – Neste har avslutat den andra serien processkörningar på sitt raffinaderi i Borgå, Finland

Neste Corporation, Pressmeddelande, 31 mars 2023 kl.10:00 (EET) 

Foto: Lagringstankar vid Nestes raffinaderi i Borgå i Finland. År 2022 inledde Neste en strategisk studie om omställning av raffinaderiet till en anläggning för förnybara och cirkulära lösningar samt att avsluta raffinering av råolja till mitten av 2030-talet. Källa: Neste
 

  • Neste har avslutat den andra serien av processkörningar av flytande plastavfall i industriell skala vid Borgåraffinaderiet i Finland.
  • Totalt har Neste hittills behandlat närmare 3 000 ton flytande plastavfall.

Neste har framgångsrikt genomfört sin andra serie av processkörningar i industriell skala av flytande plastavfall vid sitt raffinaderi i Borgå, Finland. Målet med körningarna är att ytterligare öka företagets förståelse för hur olika typer av plastavfall beter sig vid kemisk återvinning i raffineringsprocesserna. Slutprodukten som erhållits – Neste RE,  en petrokemisk drop-in-råvara – kan omvandlas till ny plast av Nestes samarbetspartners. 

Även om Neste arbetar med att upprätta storskalig kapacitet för att behandla flytande plastavfall på sitt raffinaderi i Borgå, använder de nuvarande processkörningarna befintlig raffinaderiutrustning konstruerad för raffinering av råolja.  

Framgångsrikt genomförande av den andra processkörningen av plastavfall

Sedan Nestes gjorde sin första processkörning år 2020, har företaget genomfört totalt sex stycken framgångsrika körningar, och sammanlagt behandlat närmare 3 000 ton flytande plastavfall. Efter att ha behandlat 800 ton i den första serien, som färdigställdes 2022, har företaget nu kunnat mer än tredubbla den mängden. Processkörningarna är en del av Nestes strategi för att främja kemisk återvinning och bidra till en cirkulär ekonomi för polymerer. 

”Vi talar om kemisk återvinning”, säger Heikki Färkkilä, Vice President Chemical Recycling på Neste. ”Våra processer ger oss inte bara värdefull kunskap om teknikerna, utan fungerar även som ett bevis på att konceptet fungerar. Kemisk återvinning kan göras i industriell skala. Vårt fokus är fortsättningsvis att kunna gå från enskilda körningar till en kontinuerlig drift.” 

Neste behandlar så kallat ”svåråtervunnet” plastavfall i sina processer, det vill säga avfall som skulle ha skickats till förbränning eller deponi om det inte hade gått till kemisk återvinning. Detta belyser hur kemisk återvinning kompletterar den befintliga mekaniska återvinningstekniken. 

Det flytande plastavfallet som Neste använder i sina processer har hämtats från ett flertal leverantörer som ingår i ett leverantörsnätverk som Neste kontinuerligt utökar. Leverantörerna är bland annat det USA-baserade företaget Alterra Energy, där Neste har en minoritetsandel, samt det Finlandsbaserade företaget Wastewise, som Neste nyligen samarbetade med för att kemiskt återvinna avfall av tvärbunden polyeten (PEX) från rörtillverkning till nya PEX-rör. 

Omställning från enskilda processkörningar till en kontinuerlig produktion

Neste planerar att skala upp kapaciteten på sin anläggning i Borgå för att behandla 400 000 ton flytande plastavfall per år inom ramen för projektet PULSE, som finansieras av EU:s innovationsfond. Från år 2030 och framåt har Neste som mål att behandla mer än en miljon ton plastavfall per år. 

Detta ambitiösa mål är en viktig del av företagets strategiska studie för att ställa om sitt raffinaderi i Borgå till att bli en anläggning för förnybara och cirkulära lösningar, samt om möjligt avsluta raffineringen av råolja i mitten av 2030-talet. Flytande plastavfall kommer att spela en viktig roll i att ersätta fossil råolja i företagets raffinaderi i Borgå. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se