27 Juni 2022

Neste förvärvar de europeiska rättigheterna till Alterra Energys tekniska lösning för kemisk plaståtervinning

Neste Corporation, Pressmeddelande, 27 juni 2022 kl. 8:00 (EET)

Alterra Energys enhet för förvätskning av plastavfall i industriell skala i Akron, Ohio. Foto: Alterra Energy

Neste har köpt de europeiska rättigheterna till Alterra Energys tekniska lösning för förvätskning av plastavfall, vilket ytterligare kommer stärka företagets arbete med att utveckla metoder för kemisk återvinning. Alterra Energy är ett företag baserat i USA som har utvecklat en egen termokemisk lösning för att omvandla plastavfall som är svårt att återvinna till en vätska. I Akron i Ohio har Alterra redan en anläggning i industriell skala i drift. Där omvandlas plastavfall till en mellanprodukt som kan raffineras vidare till en råvara som sedan kan användas för att tillverka ny plast och andra petrokemiska produkter. 

2020 förvärvade Neste en minoritetsandel i Alterra Energy. Neste har vidareutvecklat sin bearbetning av flytande plastavfall från bland annat Alterra Energy i en serie provomgångar i företagets raffinaderi i Finland. Tillsammans med Ravago planerar Neste även att bilda en joint venture och använda Alterra Energys teknik i Vlissingen i Nederländerna. För att ytterligare skala upp sin kapacitet inom bearbetning av flytande plast i sitt Borgåraffinaderi i Finland genomför Neste för närvarande en studie för att undersöka möjligheten att göra en investering i mer kapacitet för förbehandling och uppgradering. Genom kemisk återvinning vill företaget minska beroendet av jungfruliga fossila resurser och påskynda omställningen till en cirkulär kedja för polymerer och kemikalier. 

”Genom förvärvet av de europeiska rättigheterna till Alterra Energys teknik blir det möjligt att erbjuda våra samarbetspartners en helhetslösning”, säger Heikki Färkkilä, Vice President Chemical Recycling på Neste Renewable Polymers and Chemicals. ”Neste kommer att kunna leverera ett komplett erbjudande för kemisk återvinning: från plastavfall till produkt, med högkvalitativa drop-in-råvaror som kan användas vid framställning av nya polymerer och kemikalier.”

För samman olika aktörer i värdekedjan för plast

Med ett tydligt mål om att bearbeta mer än en miljon ton plastavfall per år från och med 2030 fortsätter Neste att samarbeta med andra företag i värdekedjan för plast. Det innefattar samarbetspartners som återvinningsföretag och de som utvecklar tekniska lösningar, men även aktörer inom kemikalietillverkning och tillverkningsföretag för konsumentprodukter som söker mer hållbara, cirkulära lösningar. 

Efter att ha sett potentialen i den gemensamma teknikutvecklingen och bearbetningen av blandad plastråvara i Akron-anläggningen, är Neste övertygade om om att Alterra Energys teknologi är bland de vinnande lösningarna för förvätskning av plastavfall. 

”Vi är glada att Neste, som är globalt ledande inom hållbarhet, har valt Alterra Energy och vår avancerade återvinningsteknik. Gemensamt ökar vi nu tempot på våra ansträngningar i arbetet med att skapa ett cirkulärt system för plast i Europa”; säger Frederic Schmuck, VD för Alterra Energy. ”I övriga världen kommer vi fortsätta att hjälpa olika aktörer inom den petrokemiska industrin att leva upp till sina åtaganden inom hållbarhet gentemot sina ägare och kunder. 

Neste har förvärvat de europeiska rättigheterna till teknologin, men Alterra Energy fortsätter att agera som en självständig aktör i övriga delar av världen, med målet att kommersialisera tekniken genom licensiering. Som samarbetspartner och aktieägare har Neste ansvar för att stödja den fortsatta utvecklingen av Alterra Energys tekniska lösning för att den ska bli etablerad som en av de ledande inom kemisk återvinning av plastavfall på global nivå. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications 

Ytterligare information: 

Om Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Om Alterra Energy: Kontakta Bob Zeitlinger på Makovsky, tel. +1 551 427 7298 / bzeitlinger@makovsky.com.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se

Alterra Energy in brief

Alterra Energy is Solving Plastic Pollution® on a global scale with the development and commercialization of a continuous advanced recycling technology. At its Akron, Ohio plant, the company converts plastic destined for landfills into petrochemical materials that can be further refined into new plastic production and other petrochemical products. Alterra Energy utilizes a scalable, patented, thermochemical liquefaction technology to process and recycle waste plastic, diverting millions of pounds of plastic from landfills. Its team of engineers, technicians, experts, and partners are driven by one purpose: creating a cleaner planet for future generations. Alterra Energy licenses its technology to entities looking to recycle more challenging plastics or seeking more sustainable products. It is partnering with companies in the solid waste industry, government entities and petrochemical companies. Read more: alterraenergy.com