19 September 2022

Neste inleder en strategisk studie om att ställa om sitt raffinaderi i Borgå till att fullt ut bli en förnybar och cirkulär anläggning och upphöra med raffinering av råolja i mitten av 2030-talet

Neste Corporation, Pressmeddelande, 19 september 2022 kl: 16.00 (EET)

Notera: Detta är en översättning av ett pressmeddelande från Neste Corporation, det publicerades ursprungligen på engelska och finska den 19 september 2022.

Läs det engelska originalet här: https://www.neste.com/releases-and-news/renewable-solutions/neste-launches-strategic-study-transitioning-its-porvoo-refinery-renewable-and-circular-site-and

I linje med sin proaktiva omställning inleder Neste nu en strategisk studie om att ställa om sitt raffinaderi i Borgå i Finland till raffinering av annat än råolja och därmed göra det till en globalt ledande, förnybar och cirkulär anläggning.

Genom att göra en samordnad uppgradering av befintliga enheter och genom att utnyttja den tillgängliga raffineringsutrustningen, erfarenheten och know-how siktar Neste på att möjliggöra en betydande tillväxt av sin förnybara och cirkulära produktion i Borgå framöver. Den process som ska undersökas i studien skulle kunna genomföras på följande vis: raffinaderiet bearbetar både förnybara och cirkulära råvaror för att sedan fortsätta med en uppgradering av befintlig produktion och slutligen på ett senare stadium landa i en kapacitet på 2–4 miljoner ton per år. Denna omställning av produktionen skulle innebära att raffinering av råolja upphör i Borgå i mitten av 2030-talet. Neste kommer även att fortsätta att aktivt studera möjligheten att använda grön vätgas vid sitt Borgåraffinaderi. Dessa steg skulle i hög grad bidra till att Neste kan uppnå sina uppsatta åtaganden för klimatet samt kan göra bolaget till en föregångare globalt för den fossila bränslesektorns omställning.

”Nestes tillväxtstrateg är fokuserad på förnybara och cirkulära lösningar. Vi fortsätter att följa våra högt ställda ambitioner i och med denna studie, som kommer undersöka möjligheterna för vårt Borgåraffinaderi att göra en långsiktig omställning. Det slutgiltiga målet kommer vara att ersätta råolja med alternativa råvaror. Anläggningen i Borgå är flexibel och storskalig och kan därmed bli en viktig grund för vår förnybara och cirkulära affärsverksamhet framöver”, säger Matti Lehmus, koncernchef och vd för Neste.

En omställningsprocess i denna skala kommer att ha behov av stora investeringar under den närmaste tioårsperioden. Separata investeringsbeslut kommer i så fall fattas i takt med att planeringen fortskrider. Eftersom tidsspannet för denna plan är längre än tio år kommer den bygga på modularitet och flexibilitet, den kan komma att ändras i relation till förändringstakten för såväl den förnybara och cirkulära verksamheten som den traditionella raffineringen. Oberoende av den planerade omställningen kommer Neste att fortsätta att tillhandahålla fossila bränsleprodukter för de kunder som fortfarande behöver dessa.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications 

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se