14 Februari 2023

Neste, Uponor, Wastewise Group och Borealis genomför kemisk återvinning av svåråtervunnet plastavfall och tillverkar nya plaströr av hög kvalitet

Neste Corporation, Pressmeddelande, 14 februari 2023 kl. 10:00 (EET)

Foto: Produktion av PEX-rör vid Uponor. Källa: Uponor
 

  • Första produktionen genomförd av rör i tvärbunden polyetylen (PEX), på råvara från kemiskt återvunnet PEX-avfall
  • Projektet visar hur kemisk återvinning kan omvandla svåråtervunnet plastavfall till polymerprodukter av hög kvalitet
  • Projektets samarbetspartners ska utvärdera arbetet vidare och titta på att återanvända fler typer av avfallsmaterial och att återvinna större volymer

Neste, Uponor, Wastewise och Borealis har lyckats tillverka rör av tvärbunden polyetylen (PEX), de är baserade på råvaror som framställts av kemiskt återvunnet industriplastavfall från tillverkning av PEX-rör med en ISCC PLUS-certifierad massbalansmetod. 

Företagen som ingår i projektet tror att det är en av de första implementeringarna av kemisk återvinning av PEX. PEX-rör är en viktig komponent i energieffektiv uppvärmning och säker rörläggning tack vare att de är robusta, temperaturresistenta och långlivade, men de tvärbundna polymerkedjorna gör dem nästan omöjliga att återvinna med konventionell återvinningsteknik. Projektet bevisar att kemisk återvinning kan stänga kretsloppet för även det plastavfall som är svårt att återvinna, och förvandla det till råvara för polymerer med hög kvalitet. Samt att det sedan är möjligt att använda dessa polymerer till att tillverka produkter som håller samma kvalitet och har egenskaper identiska med de som de tidigare produkterna haft.

I detta samarbete använder Wastewise sin nya, pyrolysbaserade teknik för kemisk återvinning för att smälta industriavfall från Uponors tillverkning av PEX-rör och bryta ned polymererna till sina ursprungliga byggstenar, vilket skapar en oljeliknande, återvunnen mellanprodukt. Denna vätska samprocessas sedan i Nestes oljeraffinaderi i Borgå i Finland och uppgraderas till återvunnen Neste RE, en förädlad råvara av hög kvalitet som kan användas för att framställa nya polymerer. Borealis matar in detta råmaterial i sin krackningsanläggning med efterföljande polymerisering till polyetylen som en del av företagets kemiska återvinningsportfölj, Borcycle C. Till sist använder Uponor polyetylenet för att skapa nya PEX-rörsystem. Dessa kan sedan användas inom byggsektorn för uppvärmning, rörläggning och avkylning. De fungerar även inom känsliga tillämpningar med höga krav, som dricksvattensystem. Hela värdekedjan är spårbar via en ISCC PLUS-certifierad massbalansmetod. 

”Det är ett mycket spännande samarbete, som ger oss ett försprång i vår övergång till cirkulära material”, säger Thomas Fuhr Chief Technology Officer på Uponor. ”PEX är med bred marginal det material som har de mest flexibla tillämpningarna tack vare sina överlägsna egenskaper. Det används inom byggbranschen till allt från vattenförsörjning till system för strålningsvärme och avkylning. På Uponor har vi precis firat de första 50 åren för våra PEX-rör, och vårt nya långsiktiga mål är att använda 100 procent av vårt PEX-avfall som råmaterial, vilket nu alltså kan bli möjligt tack vare återvinning inom ett slutet kretslopp.”

”Att kunna använda svåråtervunnet plastavfall som råvara och att få ut högkvalitetspolymerer som slutprodukt är inte längre något omöjligt”, säger John Webster, Global Commercial Director Infrastructure på Borealis. ”Vi kan faktiskt integrera kemiskt återvunnet plastavfall från PEX-rör som råmaterial i våra etablerade tillverkningsprocesser. Det krävs inga ytterligare tester, godkännande eller validering. Det är en lösning som kan användas redan idag, till och med för system för dricksvatten.”

”Detta framgångsrika projekt visar inte bara att det går att återvinna PEX med kemisk återvinning, utan även att det går att få hög avkastning från tekniken: cirka 80 procent av PEX-avfallet från produktionen kan gå tillbaka i kretsloppet”, säger Kaisa Suvilampi, Managing Director och delägare i Wastewise. ”Med våra processer kunde vi omvandla PEX till pyrolysolja av tillräckligt hög kvalitet för att den sedan skulle gå att använda som råmaterial i ett raffinaderi, som i sin tur kan behandla det och göra krackningsråvara av hög kvalitet. Detta projekt stryker PEX från listan över material som gett oss huvudvärk för att de inte gått att återvinna.” 

”Ridån har gått upp för kemisk återvinning”, tillägger Mercedes Alonso, Executive Vice President Renewable Polymers and Chemicals på Neste. ”Det kommer fortfarande att ta tid att nå storskalig drift, men projektet blir ett bra exempel på hur vi kan skapa cirkulära värdekedjor för polymerer genom kemisk återvinning. Det driver på utvecklingen av den tekniska lösningen, från att vara något lovande för framtiden, till att bli leveransfärdigt. Det visar även hur viktigt det är att hitta rätt samarbetspartners för att få till ett framgångsrikt projekt.”

Tack vare de inblandade aktörernas engagemang för cirkulära lösningar för polymerer, och att lösningen kunde blandas in direkt i produktionen, kunde man sätta upp en hel värdekedja på relativt kort tid. Det var drygt sex månader från projektets start, tills de första rören gjorda av kemiskt återvunnet PEX-avfall tillverkades.

Det finns potential för samarbete inom fler områden än produktionsavfall för detta partnerskap: De PEX-rör som tillverkas av Uponor har redan optimerats för resurseffektivitet genom att väggarna har gjorts tunnare och livslängden har ökats. Vid slutet av deras långa livslängd är förstahandsalternativet fortfarande återvinning. Med kemisk återvinning kan avfall från tillverkningen av PEX-rör förvandlas till nya, fullt funktionsdugliga, PEX-rör. Men det finns även andra alternativ som inbegriper att använda materialet till andra produkter, som exempelvis andra byggnadsmaterial eller föremål som ishockeyklubbor. Framöver kommer företagen i projektet att utvärdera ytterligare möjligheter till samarbete. Förutom att bredda urvalet av olika avfallsmaterial som kan återvinnas kan det även innefatta att återvinna större volymer.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:           

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Uponor: Franciska Janzon, Senior Vice President, Corporate Communications och IR, Uponor Corporation, telefon +358 (0)20 129 2821

Borealis: Virginia Wieser, Lena Lehner, telefon: +43 1 22 400 899 (Wien, Österrike) / media@borealisgroup.com

Wastewise: MD Kaisa Suvilampi, telefon +358 50 5254222 / kaisa.suvilampi@wastewise.fi

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Kort om Uponor

Uponor är en ledande internationell leverantör av lösningar som transporterar vatten i byggnader och infrastruktur. Med våra system för säker distribution av dricksvatten, energieffektivt inomhusklimat och pålitliga infrastrukturslösningar omtänker vi vatten för framtida generationer. Med ett engagemang för hållbarhet och en passion för innovation, utvecklar vi ny teknologi och system som bygger förtroende och berikar människors liv. Uponor har cirka 3900 anställda i 26 länder i Europa och Nordamerika. Uponors produkter säljs I mer än 80 läder. Omsättningen uppgick till cirka 1,3 miljarder euro år 2021. Uponor Corporation är baserat i Finland och noterat på Nasdaq i Helsingfors. 
www.uponorgroup.com

Kort om Borealis

Borealis är en av världens ledande leverantörer av avancerade och hållbara polyolefinlösningar och en europeisk föregångare inom återvinning av polyolefiner. I Europa är vi marknadsledare inom baskemikalier och gödningsmedel. Vi utnyttjar vår polymerexpertis och årtionden av erfarenhet för att erbjuda värdeskapande, innovativa och cirkulära materiallösningar för viktiga industrier inom konsumentprodukter, energi, sjukvård, infrastruktur och mobilitet.
Genom att fortsätta hitta lösningar för ett hållbart liv, bygger vi vidare på vårt engagemang inom säkerhet, våra medarbetare, innovation och teknologi, och vår kompetens. Nu ökar vi takten i omställningen till en cirkulär ekonomi för polyolefiner, samtidigt som vi växer geografiskt för att tillgodose våra kunders behov världen över.
Borealis, med huvudkontor i Wien, Österrike, har 6 900 anställda och verksamhet i över 120 länder. Borealis omsättning 2021 var 12.3 miljarder euro och nettovinsten samma år 1,396 miljoner euro. OMV, det internationella olje- och gasföretaget med säte i Österrike, äger 75 % av Borealis. Återstående 25 % ägs av Abu Dhabi National Oil Company, eller ADNOC, baserat i Förenade Arabemiraten (UAE). Vi levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen genom Borealis och två viktiga samriskföretag: Borouge (ADNOC med huvudkontor i UAE) och Baystar™ (med TotalEnergies, baserat i USA).
www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

WasteWise Group in brief

Wastewise Group Oy is a private circular economy growth company that offers a new sustainable chemical recycling solution for plastic wastes that cannot be mechanically recycled. With our novel pyrolysis technology, we help plastic industry in their transition from fossil economy to a circular economy. We replace plastic waste incineration with our pyrolysis technology and return plastic molecules back to the value chain of plastic production and help our customers to cut their greenhouse gas emissions.
Our production facilities are located in Nokia, Finland. We are a Finnish leader in liquefied waste plastic oil production and our aim is to grow both in domestic and international markets. www.wastewise.fi